Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Harens planering för projekt VT21

Skapad 2020-11-19 14:09 i 103211 Förskolan Mässen Stockholm Östermalm
Förskola
Projekt Förändring: vad händer i naturen startar vårterminen 2021. Vi kommer följa två träd, ett på gården och ett i närmiljön, och se vilken förändring som sker över tid. Både med flora och fauna. Vi kommer integrera de förändringar som sker utomhus med miljön inomhus och skapa ett årstidsträd på avdelningen som blir till en pedagogisk dokumentation av den förändring barnen uppmärksammar och är intresserad av.

Innehåll

Skriv in ert valda projektområde

Förändring: Vad händer i  naturen?

Vi kommer följa ett av äppelträden på vår gård samt ett av kastanjeträden i Tessinparken under nästa termin.

Hur förändras dessa träd över tid? Vad växer? Vilka färger finns det där? Vad lever där? Vad händer i träden? Vad händer under träden? Vad är det som påverkar förändringarna som sker?

 

Skriv syfte
Syftet med projektet blir att uppmärksamma barnen på förändringen som sker i naturen under årstidsväxlingar och hur väder och vind kan påverka detta. Vi vill visa på hur naturens kretslopp ser ut under olika årstider och vilken förändring som sker under olika perioder. Vi vill visa på den biologiska mångfalden och faunans utveckling med vårens intåg. 

 

 

Vad ska barnen möta för uppgifter och med vilket material

- Äppelträdet på gården bjuder in till undersökande varje dag och kastanjeträdet vid Tessinparken kommer vi besöka ofta för att få en kontinuitet och för att barnen ska få möjlighet att jämföra och hitta förändringar och likheter. 

- Vi kommer arbeta med mönster (på trädstammar, löv, marken etc.).

- Vi kommer plocka med oss naturmaterial och fortsätta undersöka och skapa med. 

- Årstidsträd - Barnen kommer tillsammans få skapa ett årstidsträd för att knyta ihop det projekterande som sker ute vid äppelträdet och kastanjeträdet med verksamheten inomhus. Barnen kommer få skapa hela trädet med olika metoder med naturen som inspiration. Hur ser det ut när vi börjar? Vad finns i trädet? Vad finns nedanför trädet? De kommer sedan återkommande få skapa de förändringar som skett. 

- Årshjul - koppla ihop varje månad med en symbol och sång som då blir månadens sångkort, platsen för detta blir vid samlingsmattan och den tillhörande anslagstavlan

 

osv.

 

Skriv vilka förståelser/förmågor vad ska barngruppen utveckla/förstå efteråt

- Barnen ska utveckla en förståelse för att naturen förändras under årets gång och vad som skapar förändringen

- Vi vill skapa en grundläggande förförståelse för vad fotosyntesen är

- Flora - växtlivet, hur funkar det?

- Fauna - Djurlivet, hur funkar det?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: