👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sommars projektplanering VT-21

Skapad 2020-11-19 14:12 i 103701 Förskolan 79 & Park Stockholm Östermalm
Förskola
Barnen kommer under vårterminen fortsätta lära och utforska om månen och rymden. Vilka olika former har månen och när kan man se månen? När ser man månen som bäst? Hur fungerar månen och hur åker man dit? Barnen kommer få skapa och dramatisera i olika utforskande projektmoment som låter barnen djupdyka i dessa frågor.

Innehåll

 

Tema Barnen möter Naturvetenskapliga fenomen i staden.

Naturvetenskap rör olika fält som fysik, biologi, kemi och teknik.

 

 

Engelbrekt-Gärdets Övergripande syfte

Att i meningsfulla sammanhang låta barn konfronteras med olika material och undersökningar, vilka kan peka ut en riktning mot ett synliggörande av ett naturvetenskapligt innehåll.

 

I samtal med barn sätta ord på det som händer, dela upplevelser och ta barns frågor på allvar.

 

Uppmärksamma barn på små händelser i vardagen som har en naturvetenskaplig anknytning likväl som att introducera eller uppmärksamma teknik.

 

 projektplanering 

 

Barnens projektområde nästa termin kommer fortsätta i närmiljön där barnen har lätt till att utforska himlen och inomhus miljön där de kommer få utforska i olika grupper med hjälp av vetenskapliga filmer och olika skapande moment i ateljén. Detta kommer ligga till grund i barnens vidare utveckling och lärande om månen. Vi har lyssnat in barnen och genom att vara närvarande och medforskande pedagoger har vi kunnat planera och skapa olika aktiviteter som utmanar barnens tänkande och lärande i relation till månen och rymden. 

 

 

 

Vilka förmågor ska barngruppen utveckla? Vi vill att barnen ska utveckla sin kunskap om månen och rymden genom att få dramatisera och leka hur  man åker till månen och hur man är klädd där. Barnen ska ges möjligheten till att utveckla sina förmågor som att skapa månen på olika sätt med hjälp av de utforskande om månen och dess olika former. Vi vill genom det här projektet att barnen ska utveckla sina kunskaper och begrepp kring månen och dess funktion genom olika vetenskapliga böcker och filmer. Barnen ska genom olika gruppkonstellationer utveckla samarbetsförmågan och lyssna in sina kompisar oavsett vilken ålder de är i. Barnen ska utveckla lätta begrepp om månen som alla barnen kan återkoppla till med hjälp av bilder, samtal och kroppsspråk. 

 

 

Vad ska barngruppen förstå efteråt? Barnen ska efter det här projektet förstå lätta begrepp som de under dessa terminen har fått utforska. begrepp: Månen, snurra, jorden, rymddräkt, rymdraket, uppe, stor, halv, hel, rund.

Barnen ska förstå hur man åker till månen, vart månen finns någonstans och hur det ser ut där månen bor. Barnen ska förstå månens funktion och hur den rör sig runt jorden. Barnen ska förstå hur man skulle behöva vara klädd om man skulle åka upp till månen eller gå på månen.  

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18