Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi,

Skapad 2020-11-19 14:13 i Landvetterskolan Härryda
Grundskola F
Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske. Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön. Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Innehåll

https://docs.google.com/document/d/1vHkoKJ9ddppxKblFzJD6tL7m8Vmdmc4d6NQMaXu6cbg/edit

 

Grovplanering kommer justeras och fyllas upp efter behovet av nya ord och begrepp som skall komplettera bokens innehåll. 

Pedagogisk planering ,Biologi åk 6

Puls  grundbok, naturen, Biologi  

Den levande planeten, sid 4-24

Arbetsbok Syftet med undervisningen :

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll

I årskurs 4–6

Natur och samhälle

 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Biologins metoder och arbetssätt

 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.vecka 47

sidan 4-7

Vad är biologi?

Ett myller av liv

Vad är fotosyntes?

Sidan 9-12

Naturen ser olika ut

Naturens mönster i Sverige

Vad är cellandning?

Sidan 14-16

Ekosystem 

I naturen går allting runt

Vecka 48

Sidan 18-20 

Den värdefulla mångfalden

Människa -en del av naturen ,sid 20

Repetition

Grupparbete

vecka 49

Fakta om insekter

Vad är livscykel?

 Grupparbete 

Flugor under lupp

Vecka 50

Repetition 

Ord och begrepp

Repetition 

Ord och begrepp

Prov i biologi, torsdag 

Vecka 51

Fördjupning genom att se på SLI-filmer, diskutera , grupparbete och workshop.

 Vi kommer  även att fortsätta några veckor till med biologi under vårterminen 

Fördjupning genom att se på SLI-filmer, diskutera , grupparbete och workshop.

 Vi kommer  även att fortsätta några veckor till med biologi under vårterminen 

Fördjupning genom att se på SLI-filmer, diskutera , grupparbete och workshop.

 Vi kommer  även att fortsätta några veckor till med biologi under vårterminen https://bp.skolverket.se/web/bs_gr_grgrbio01_4-6/enskilda-uppgifter?p_auth=T0KvxHI7&p_p_id=thvquestion_WAR_thvwebapp_INSTANCE_QkqGLYSeKp5c&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_thvquestion_WAR_thvwebapp_INSTANCE_QkqGLYSeKp5c_execution=e1s1

 

Bedömningen avser:

 Förmåga att beskriva och förklara Denna aspekt handlar om att ta hjälp av naturvetenskapliga begrepp för att beskriva eller förklara fenomen och samband i omvärlden.

 Frågor att ställa till eleverna:

 • Kan du beskriva vad som händer? 

• Kan du förklara varför detta händer? 

• Kan du beskriva/förklara detta mer utförligt?

 • Kan du försöka använda naturvetenskapliga ord för att beskriva/ förklara vad som händer? Eleven kan beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband i vardagliga termer och utifrån egna erfarenheter, men beskrivningen/förklaringen är ofullständig eller inte helt korrekt.

 Eleven kan beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband i vardagliga termer och utifrån egna erfarenheter. 

Eleven kan dessutom ta hjälp av kunskaper i naturvetenskap för att beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband, men det naturvetenskapliga innehållet är inte nödvändigtvis helt korrekt, relevant eller fullständigt.

 Eleven kan använda korrekta och relevanta kunskaper i naturvetenskap för att beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband på ett – med hänsyn till årskursen – lämpligt sätt.Kunskapsmatrisen . åk 4-6

Undervisningen i biologi ska ge dig möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • använda dina kunskaper i biologi för att granska information och uttrycka vad du tycker i frågor om hälsa, naturbruk och ekologiska hållbarhet.

 • göra undersökningar i biologi

 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara hur saker hänger ihop i människokroppen, naturen och samhället.

 
 

E

C

A

Resonera

Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.

Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.

Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.

Söka information

Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.

Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.

Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.

Använda information

Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt för att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.

Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt för att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till situationen.

Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt för att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till situationen.

Använda utrustning

Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar.

Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningar.

Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i undersökningar.

Undersöka

Du kan göra enkla fältstudier och undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.

Du kan göra enkla fältstudier och undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar.

Du kan göra enkla fältstudier och undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar.

Dra slutsatser

Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du hjälper till och ge förslag som kan göra undersökningen bättre.

Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som kan göra som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre.

Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som kan göra undersökningen bättre.

Redovisa

Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.

Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.

Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.

Beskriva samband och begrepp

Du har baskunskaper i biologi. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i biologin. Du använder biologins begrepp på ett ganska bra sätt.

Du har goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett utvecklat sätt. Du använder biologins begrepp på ett bra sätt.

Du har goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett utvecklat sätt. Du använder biologins begrepp på ett bra sätt.

Föra resonemang

Du kan diskutera på ett enkelt sätt om hälsa, sjukdom och pubertet. Du jämför hur det hänger ihop med hur kroppen fungerar.

Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om hälsa, sjukdom och pubertet. Du jämför hur det hänger ihop med hur kroppen fungerar.

Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om hälsa, sjukdom och pubertet. Du jämför hur det hänger ihop med hur kroppen fungerar.

Människan som en del av naturen

Du kan ge exempel på och beskriva hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen. Du beskriver hur det hänger ihop med organismers liv och med hur ekologin fungerar.

Du kan ge exempel på och förklara på ett utvecklat sätt hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen. Du beskriver hur det hänger ihop med organismers liv och med hur ekologin fungerar.

Du kan ge exempel på och förklara på ett välutvecklat sätt hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen. Du beskriver hur det hänger ihop med organismers liv och med hur ekologin fungerar.

Livets utveckling

Du kan berätta om livets utveckling. Du ger exempel på hur organismer anpassar sig till de miljöer de lever i.

Du kan berätta om livets utveckling. Du förklarar på ett utvecklat sätt hur organismer anpassar sig till de miljöer de lever i.

Du kan berätta om livets utveckling. Du förklarar på ett välutvecklat sätt hur organismer anpassar sig till de miljöer de lever i.

Upptäckter

Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för människan.

Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för människan.

Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för människan.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: