Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2020-11-19 15:00 i Norra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 3 Svenska SO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med människans första historia som kallas för forntiden. Forntiden brukar delas in i olika epoker: Jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Innehåll

FORNTIDEN 

 

Du ska utveckla förmågan att:

 

- förstå hur människor hade det under forntiden.

 

-tolka en tidslinje.

 

-jämföra och se skillnader mellan olika tidsepoker.

 

- förstå och resonera kring hur människor har levt i olika tider.

 

-förstå hur människan har påverkat landskapet och miljön runt omkring oss.

 

-förklara varför människor har bott på olika platser.

 

- förstå och kunna använda begrepp om forntiden.

 

Du kommer att få möjlighet att:

 

- se filmer

 

- läsa faktatexter på egen hand, parvis och gemensamt.

 

- samtala och diskutera.

 

- lyssna på genomgångar.

 

-Skriva faktatexter, göra bilder och skapande arbeten.

 

- leta efter fakta på egen hand med hjälp av iPad.

 

Det här kommer vi bedöma:

 

Om du kan tidsordna de olika tidsåldrarna.

 

Hur väl du kan använda ämnesspecifik begrepp och uttryck.

 

Hur du kan läsa och förstå och använda dig av innehållet i faktatexter, filmer och upplevelser kring forntiden.

 

Om du kan redogöra i grova drag för människors levnadsvillkor under de olika tidsepokerna.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: