Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten i samhället

Skapad 2020-11-19 15:04 i Lagmansskolan Mjölby
Grundsärskola 7 – 9 Teknik
Vi ska lära oss om hur vatten används i samhället

Innehåll

I undervisningen ska eleven kunna:

-Återberätta om någon historisk användning av vatten som påverkat samhälle.

-Beskriva något tekniskt system om vatten t.ex. avlopp eller vattenrening.

-Beskriva några fördelar och nackdelar med vår användning av vatten.

-Återberätta om någon teknisk uppfinning som använder vatten som kraftkälla.

 

Vi kommer arbeta med lärarledda genomgångar, mindre laborationer, studiebesök och individuellt arbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att uppnå en viss funktion, till exempel handbromsen eller tramporna på cykeln.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  7-9
 • Tillvägagångssätt för att lösa tekniska vardagsproblem och behov, till exempel om lampan slocknar och att inreda ett rum.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar.
  Tk  7-9
 • Manualer för redskap och teknisk utrustning i närmiljön.
  Tk  7-9
 • Tekniska system i hemmet och samhället, till exempel vatten- och avloppssystem och system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar. Systemens förändringar över tid och några orsaker till det.
  Tk  7-9
 • Olika sätt att hushålla med resurser i närmiljön, till exempel energi och vatten.
  Tk  7-9
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: