👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gäräshoppans Projektutvveckling november 2020

Skapad 2020-11-19 15:23 i 103341 Förskolan Gärdesbacken Stockholm Östermalm
Förskola
Engelbrekt-Gärdets systematiska kvalitetsarbete består av projektstart, veckoreflektioner tillsammans med barnen och i arbetslaget, 2 projektuppföljningar samt en projektsammanfattning/avslut. Det här är det första underlaget där arbetslaget skriver sin projektstart utifrån enhetens gemensamma tema.

Innehåll

 

Tema Barnen möter Naturvetenskapliga fenomen i staden.

Naturvetenskap rör olika fält som fysik, biologi, kemi.

 

Engelbrekt-Gärdets Övergripande syfte

Att i meningsfulla sammanhang låta barn konfronteras med olika material och undersökningar, vilka kan peka ut en riktning mot ett synliggörande av ett naturvetenskapligt innehåll.

 

I samtal med barn sätta ord på det som händer, dela upplevelser och ta barns frågor på allvar.

 

Uppmärksamma barn på små händelser i vardagen som har en naturvetenskaplig anknytning.

 

 

 

Projektplanering 

 

 

Vi startar inte upp nytt projekt, vi utvecklar pågående projekt. Barnen har visat stort intresse för daggmaskar. Med daggmaskens hjälp kommer vi fokusera på kretslopp: masken äter äppelskrutt/plommon, bajsar ut bördig jord, i vilken planteras  äppelkärnan/plommonkärnan som blir till äppelträd/plommonträd med många äpplen/plommon som daggmasken kan äta. 

Vi vil även fortsätta utveckla och fördjupa oss i förmultningsprocesser och fokusera på hållbarhet/ohållbarhet med hjälp av artefakter barnen samlade under utflykter i augusti och september. 

Vi har fortfarande med oss en hypotes som ett av barnen ställde om vad händer med plastbiten och med legobiten vi hittade på utflykten: det blir plastpåsar av det. 

 

Läroplansmål

 

 1.Förmågan att utforska, beskriva, med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap

 2. Förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter, och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

 

Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

 

Barnen ska ge utryck för egna uppfattningar, de ska reflektera över våra göranden under projektet, lyssna på och reflektera över andras uppfattningar. 

 

Vad ska barngruppen förstå efteråt?

 

 Vi skulle vilja tillsammans med barnen ta oss an begreppet kretslopp. Vad begrepp krettslopp betyder i praktiken? Vad händer med olika sorts föremål med tiden? Vilka val kan vi göra för hållbarlivsföring? 

 

 Aktivitetsplan

 

Daggmaskar och maskkomposten

Vi fortsätter att ta hand om våra maskar någon vecka till, för att sedan släppa ut dem i en odlingslåda på lilla gården (kortsida av förskolan). Vi ska titta till "våra" daggmaskar under vintern och tidigt vår med jämna mellanrum och se hur de mår. Vi kommer fortsätta med skapande arbete om daggmaskar (hänger i stora hallen utanför avdelningen). Vi kommer titta på korta filmer om daggmaskar från UR.

Kretslopp

Ta vara på bilder vi har tagit själva och göra en visualisering av kretslopp. Ta in barnen i den processen.

 

Förmultning och förmultningslådan

Återkomma till hypotesen om att det blir plastpåsar från plastbiten som finns i förmultningslådan. för att kunna jämföra skapa en "förmultningsburk" med vatten och liknande föremål som finns i lådan. 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
    Lpfö 18