Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2020-11-19 15:24 i Norra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 3 Matematik
Under hösten arbetar vi med matematik i många olika former. Till vår hjälp har vi bland annat läromedlet Favorit Matematik 3A. Målet är att du ska få repetera och befästa dina tidigare kunskaper samt gå vidare i arbetet med räknesätt och strategier i matematik.

Innehåll

Vad vi ska lära oss:

 

Du ska få lära dig:

 

- förstå och arbeta med talen 0 - 1 000
- addition och subtraktion med uppställning, minnessiffror och lån
- uppställning med flera termer

 

- sambandet mellan addition och multiplikation
- multiplikationstabellerna 1 - 10
- kommutativa lagen vid multiplikation (2X3 = 3X2)
- multiplicera med 10 och 100

 

- prioriteringsregeln
- Strategier för problemlösning
- multiplikation med uppställning

 

- division, delnings- och innehållsdivision
- att skriva division
- division med rest
- sambandet division och multiplikation
- proportionalitet
- skala

 

Hur ska vi lära oss detta?

 

Du ska få arbeta laborativt, delta i diskussioner, spela spel och arbeta med problemlösning samt färdighetsträna i din bok och på arbetsblad. 

 

Hur du får visa vad du kan:

 

I det dagliga arbetet genom aktivt deltagande på lektionerna, både enskilt och i grupp. 

 

Genom att göra den summativa diagnosen Vad har jag lärt mig? efter varje kapitel. Samt genom att göra olika diagnoser som visar vad du kan och vad du behöver arbeta vidare med.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: