Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordisk mytologi ht-20

Skapad 2020-11-19 15:30 i Långåsskolan Falkenberg
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Under vikingatiden trodde människorna här i Norden på flera olika gudar. Deras berättelser kallas för myter. I arbetet med temat Nordisk mytologi kommer du att få lära dig mer om Asatron, dess skapelseberättelse och hur mytologin har lämnat spår ända in i våra dagar.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att eleven ska få kännedom om nordisk mytologi. Vi kommer lära om skapelseberättelsen, några gudar och hur den nordiska mytologin har lämnar spår ända in i våra dagar.

Bedömning - vad och hur

Efter arbetet bedöms du utifrån hur väl du kan:

- Hur den nordiska mytologin har lämnat spår efter sig i form av veckodagarna

- Återberätta delar från skapelseberättelsen.

Du visar din kunskap genom att delta i samtal och diskussioner samt löser olika uppgifter kopplade till området.

Undervisning och arbetsformer

Vi börjar med att gå igenom lärandematrisen och LPP:n för området. Vi pratar om vad vi redan vet, vad vi vill veta och hur vi kan ta reda på det.

Vi går sedan igenom skapelseberättelsen med bildstöd. Vi diskuterar likheter/skillnader med andra skapelseberättelser.

Vi pratar sedan om följande gudar: Oden, Tor, Tyr, Frigg och Balder. Vi läser faktatexter och ser på bilder.

Vi pratar sedan om spår från denna tid som finns i vår vardag och fokuserar på veckodagarna. Vi kommer se på serien "Gudar och Badkar" och eleverna kommer få göra en uppgift kopplad till serien.

På bildlektionen kommer eleverna få lära sig om Yggdrasil och skapa ett eget.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
    SO  1-3
  • Kunskapskrav
  • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
    SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: