Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Volym och vikt

Skapad 2020-11-19 16:38 i Öllsjöskolan Kristianstad
Grundskola 5 Matematik
I detta arbetsområde får du lära dig vilka enheter vi använder i volym och vikt och hur de förhåller sig till varandra.

Innehåll

                                        Matematik åk 5 v.48-51

                              Område:  Vikt och volym

Förmågor du ska arbeta med:                    Namn: _______________

Använda matematiska begrepp.

Du visar detta genom att:

·       
använda och förklara begreppen liter ( l ) deciliter ( dm), centiliter (cm), kilogram( kg), hektogram( hg), gram (g)

 

Matematiska uttrycksformer    

Du visar detta genom att:

·       
använda och förklara deci, centi, kilo och hekto.

 

Växla uttrycksformer och resonera kring deras relation

Du visar detta genom att:

·       
jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter.

·        växla mellan volymenheterna.

·       
jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram.

·       
växla mellan viktenheterna.

 

Förmågor

   Ej nått målet

       Nivå 1

      Nivå 2

 

    Nivå 3

 

 Använda matematiska begrepp.

 

 

 

 

Matematiska uttrycksformer.

 

 

 

 

Växla uttrycksformer och resonera kring deras relation.

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: