Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP i NO (Kemi) åk 6 - Ämnen omkring oss

Skapad 2020-11-19 16:48 i Björkö skola Öckerö
Till boken "Koll på NO" kap 1 år 6
Grundskola 6 Kemi
Var finns kol i naturen? Kan man säga att olja är ett fossil? Vad är det för skillnad på bergart och mineral? Vad är ett grundämne? Känner du till några viktiga metaller som vi människor behöver? Marken vi står på är fast, sval och stadig. Men under dina fötter flyter en glödande massa. I jordens mitt finns en glödande massakärnan som är flera tusen lager varm. Vet du vilket ämne det är? Vi kommer att läsa om, och ta reda på mer om ämnena runt omkring oss. Vi utgår från "Koll på NO, 6" och arbetar med genomgångar, digitala anteckningar, arbetsblad, undersökningar och ser på film för att lära oss mer. Området avslutas med ett skriftlig prov.

Innehåll

Mål

När vi har arbetat med området ska du:

 • kunna förklara vad en atom och molekyl är.
 • veta vad ett grundämne är och ge ett exempel.
 • veta vad en kemisk förening är och ge exempel.
 • kunna berätta om kolets kretslopp i naturen.
 • kunna berätta hur man får järn ur berggrunden.
 • kunna skillnaden på bergart och mineral.
 • veta vad människan kan använda olika metaller till.
 • veta vad en legering är.
 • kunna ge exempel på vilken funktion metaller har i vår kropp.
 • kunna förklara hur man kan få fram metaller ur malmer.
 • veta varför man återvinner några olika ämnen.

Du ska också ha tränat på att samtala, diskutera och resonera om ämnet.

Film om kolets kretslopp https://www.youtube.com/watch?v=qKGaWZjCjIA

 

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att läsa om och ta reda på mer om ämnena runt omkring oss. Vi utgår från "Koll på NO 6" och arbetar med aktivitetsboken, genomgångar, anteckningar, arbetsblad, undersökningar och ser på film för att lära oss mer. Området avslutas med ett skriftlig prov. 

 

Hur gör du?

 • deltar under genomgångar, undersökningar och när vi tittar på filmer
 • arbetar enskilt och i par eller grupp
 • diskuterar med klassen
 • gör experiment och uppgifter i aktivitetsboken

 

Bedömning

  • Vad är det för skillnad mellan ett grundämne och en kemisk förening?
  • Kan du rita och beskriva kolets kretslopp?
  • Kan du berätta hur man får järn ur berggrunden?
  • Vad är det för skillnad på bergart och mineral?
  • Vad är en legering?
  • Kan du ge exempel på några metaller och vad använder vi dem till?
  • Kan du berätta om några metaller som kroppen behöver?
  • Varför återvinner vi metaller?
  • Kan man säga att olja är ett fossil?
  • Dessutom bedöms din förmåga till att samtala om, och diskutera kemi.

   Du bedöms utifrån hur du deltar i arbetet på lektionerna, din förmåga att på olika sätt visa att du förstår frågorna som följer och hur du genomför en laboration.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: