Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Första världskriget ht 2020

Skapad 2020-11-19 17:02 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Imperialismen under 1800-talet hade skapat ett antal stormakter: främst Storbritannien, Ryssland och Frankrike. Motsättningarna växte och den militära kapprustningen kom igång. Industrialiseringen hade möjliggjort koloniseringen och det ofta hänsynslösa erövrandet av länder i Afrika och Amerika. Storbritannien hade länge lett industrin och därmed detta imperiebyggande, men Tyskland var plötsligt på frammarsch... Under ytan började det koka i flera länder och hos flera olika folk. Nationalismen krävde: ett folk, ett språk, ett land... Det första världskriget var ett faktum.
Grundskola 7 – 9 Historia
Under några veckor kommer vi arbeta med första världskriget med fokus på orsaker, händelseförlopp och konsekvenser.

Innehåll

 

Innehåll och metod

Under ett antal veckor kommer vi att studera första världskriget utifrån: - händelseförlopp - orsak/verkan - betydelsefulla personer - skillnader mellan olika länder och folk

Vi kommer att använda oss av: - föreläsningar - läroboken - andra texter såsom berättelser och övrigt källmaterial - filmsekvenser - diskussioner - avslutande prov

Bedömning

Till grund för bedömning: muntligt och skriftligt deltagande under lektionstid samt skriftligt prov om livet i skyttegravarna.

Uppgifter

 • Brevet från s

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  C 9
 • Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  C 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Hi  C 9

Matriser

Hi
Första världskriget ht 2020

E
C
A
Kunskaper
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: