Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia åk 9: Mellankrigstiden och andra världskriget

Skapad 2020-11-19 17:34 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Du har helt säkert hört talas om nazismen, Adolf Hitler och andra världskrigets alla grymheter. Under det här arbetsområdet ska vi titta närmare på hur världen såg ut innan kriget började och vad som orsakade detta stora krig och vilka konsekvenser de fick för miljoner människor.

Innehåll

Tidsperiod: Vecka 48- 7                                                    

Kunskapsmål

Du ska efter detta område kunna:

-       Föra ett resonemang om det ekonomiska och politiska läget i Europa och världen under mellankrigstiden.

-       Beskriva vad fascism/nazism och kommunism står för och hur dessa ideologier har påverkat befolkningen i länder med detta styre.

-       Sammanfatta och redogöra för orsaker, händelseförlopp och konsekvenser av andra världskriget och kort diskutera Sveriges roll under krig.

-       Redogöra för Förintelsen.

-       Förklara och använda dig av ämnesspecifika begrepp.

 Undervisning och arbetssätt:

Du kommer att lära dig genom gemensamma genomgångar med klassrumsdiskussioner, skriftliga och muntliga gruppuppgifter, individuella arbetsmoment med olika uppgiftsblad samt med läroboken. Vi kommer även se på filmer som förklarar ämnesområdet.

Mellankrigstiden: s. 214-233

Andra världskriget och Förintelsen: s. 230-251

 Bedömning:

Vi kommer att bedöma dina kunskaper skriftligt och muntligt genom prov, skrivuppgift, läxförhör, och diskussioner i klassrummet.  Vi bedömer också din förmåga att använda dig av historiska begrepp. Tänk som vanligt på att det är viktigt att delta i diskussioner i klassrummet.

 Ord och begrepp att kunna förstå och använda i dina resonemang

 

ü  Inflation

ü  The new deal

ü  Kommunism

ü  Fascism

ü  Nazism

ü  Antisemitism

ü  Propaganda

ü  SA

ü  SS

ü  Gestapo

ü  Pogromer

ü  Koncentrationsläger

ü  Förintelseläger

ü  Fuhrer

ü  Demokrati

ü  Diktatur

ü  Axelmakterna

ü  Allierade

ü  Pakt

ü  Ultimatum

ü  Molotov-Ribbentroppakten

ü  Blixtkrig

ü  Invasion

ü  Flottbas

ü  Ransonering

ü  Ockupation

ü  Upprustning

ü  Vapenstillestånd

ü  Kapitulation

ü  Operation Barbarossa

Matriser

Historia åk 9: Mellankrigstid och andra världskriget

E
C
A
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar samt om Förintelsen. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar samt om Förintelsen. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar samt om Förintelsen.. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: