Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

läsa skriva tala vt åk 3

Skapad 2020-11-19 17:59 i Sommarhemsskolan F-6 Uddevalla
Markera skolåret. Koppla till aktuella ämnen till höger.
Grundskola 3 Svenska som andraspråk
Svenska

Innehåll

Presentation

Läsa 
Läsa och förstå faktatexter
Kunna använda en ordbok
Kunna följa en instruktion
Läsa och återberätta muntligt och skriftligt
Läsa med flyt

Skriva
Skriva: en faktatext
en text med tydlig inledning, handling och avslutning
meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken
en personbeskrivning
en miljöbeskrivning
en instruktion

Stava vanligt förekommande ord

Tala
kunna ställa frågor, ge kommentarer och
framföra egna åsikter
ge en muntlig instruktion

 


                         

Förmågor

Förmåga att skapa och bearbeta texter
Förmåga att läsa och analysera texter
Förmåga att samtala och diskutera
Förmåga att ge muntliga instruktioner

Generella förmågor:ansvar och samarbete

 

Undervisning

Hur arbetet ska genomföras
Läsa
Du kommer att få läsa och bearbeta texter av olika slag på olika sätt både enskilt och i grupp
Du kommer att få följa Pojken och Tigern under en resa genom Sverige

Skriva
Du kommer att få skriva texter av olika slag
Du kommer att få skriva och följa instruktioner
Du kommer att träna stavning av vanligt förekommande ord

Tala
Du kommer att få träna din förmåga att ge och ta muntliga instruktioner

Bedömning

:

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3

Matriser

SvA
Nya språket lyfter - Min läsutveckling vt år 3

1
2
3
Läsa
Jag läser olika typer av texter ofta och regelbundet. Du tar eget initiativ till läsning, läser med förståelse enkla kapitelböcker, faktatexter, lyrik eller sagor, växlar vid behov mellan olika avkodningsstrategier, läser och förstår enkla instruktioner.
Jag kan läsa flytande och känner lätt igen hela ord och förstår det jag läser. Du läser obehindrat med flyt och förståelse både högt och tyst, rättar dig själv vid egen läsning, läser elevnära skönlitterära texter, faktatexter och instruktioner, drar slutsatser, gör förutsägelser, ställer frågor till texten.
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter. Du har förmågan att läsa mellan raderna utifrån egna erfarenheter, drar slutsatser med hjälp av ledtrådar och information som uttrycks direkt och indirekt i texten, samtalar om och diskuterar lästa texter.

SvA
Nya språket lyfter - Min skrivutveckling vt år 3

1
2
3
Skriva
Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas. Du prövar stavningshypoteser, frågar andra om stavning, rättar ibland på eget initiativ.
Jag kan skriva om det jag har lärt mig med egna ord så att andra förstår. Du hämtar information från olika källor, skriver med egna ord en sammanhängande text där innehållet klart framgår.
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre. Du visar förmåga att planera och organisera texten, ändrar texten efter egen genomläsning, bearbetar och ändrar texten efter andras råd, använder stor bokstav, punkt och frågetecken.

SvA
Nya språket lyfter- Tala, lyssna och samtala vt år 3

1
Berättande
Jag kan berätta på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar. Du anpassar ditt berättande till olika situationer och åhörare.
Beskrivande, Förklarande, Instruerande, Argumenterande
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter. Du uttrycker åsikter, argumenterar och tar intryck av andras argument.

SvA
Ansvar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ansvar
Du visar grundläggande förmåga i att ta personligt ansvar för ditt lärande.
Du visar god förmåga i att ta personligt ansvar för ditt lärande.
Du visar mycket god förmåga i att ta personligt ansvar för ditt lärande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: