Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande text, Zick Zack åk4

Skapad 2020-11-19 19:26 i Ornäs skola Borlänge
Planering av arbete med beskrivande texter. Läromedel: Zick-zack skrivrummet.
Grundskola 4 Svenska
Under vecka 48-51 kommer vi att arbeta med beskrivande texter. Vi kommer att lära oss hur beskrivande texter är uppbyggda, vilka sambandsord som är vanliga och vad man ska tänka på när man planerar en beskrivande text. Vi kommer att avsluta arbetsområdet med att skriva varsin text om ett svenskt djur.

Innehåll

Konkreta mål

När arbetsområdet är slut ska du kunna:

 • Använda beskrivande verb och adjektiv
 • Skriva text med styckeindelning
 • Kunna berätta om de språkliga drag en beskrivande text har
 • Skriva en egen beskrivande text om ett djur

 

Undervisning

Vi kommer att arbeta med texter tillsammans för att lära oss om beskrivande texters struktur.
Vi kommer att göra olika övningar för att öva de olika delarna som är typiska.
Vi ska arbeta med vår Zick-Zackövningsbok där vi får tillfälle att öva på olika former av verb, adjektiv och att använda kommatecken på rätt sätt.

Vi kommer att skriva en egen faktatext om ett svenskt djur på dator eller för hand. 

Bedömning och redovisning av förmågor

Du deltar aktivt på lektionerna.

Din faktatext. 

Zick Zackboken

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Beskrivande text enligt läromedlet Zick Zack

Behöver träna mer
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Struktur
Jag är osäker på de olika underrubrikerna i mallen. Texten kan uppfattas som rörig.
Jag följer i huvudsak rätt struktur: - Jag har skrivit rubrik - Jag delar upp texten i olika stycken.
Min text är väl strukturerad.
Innehåll
Innehållet är inte relevant och/eller svårt att förstå.
Din text har ett i huvudsak begripligt och relevant innehåll.
Din text har ett tydligt innehåll.
Språkligt
Jag är osäker när jag ska formulera meningar. Jag behöver variera språket mer.
Jag varierar språket något. Mina meningar är formulerade på ett i huvudsak rätt sätt. Jag skriver i presens genom hela texten.
Ordvalet i min text är varierat och höjer kvaliteten. Jag använder beskrivande och tydliga verb. Jag använder adjektiv.
Skrivregler
Det finns flera stavfel i min text. Jag är osäker på skiljetecken och/eller stor bokstav.
Relativt få stavfel finns. Jag är ganska säker på hur man använder skiljetecken och stor bokstav.
Få stavfel finns. Jag visar god säkerhet i hur skiljetecken och stor bokstav används. Jag sätter ut kommatecken vid uppräkningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: