Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högtidstal

Skapad 2020-11-19 20:39 i Länna skola Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Svenska
I det här arbetsområdet kommer du att träna upp din muntlig förmåga. Vi göra olika korta talövningar och vi avslutar området med att du håller ett högtidstal.

Innehåll

Tidsram

Vecka 47-50

 

Genomförande/undervisning/metod

Under lektionstid kommer vi att gå igenom olika retoriska knep för hur man fångar publiken under ett tal. Vi tittar på olika exempel. Vi gör olika korta talövningar där syftet är att bygga upp en säkerhet hos dig som talare. Du ska få skriva ett eget högtidstal som du sedan framför i slutet av arbetsområdet. 

 
Vad ska du lära dig?
 • Du ska få lära dig hur man bygger upp ett tal.
 • Du ska få lära dig olika retoriska knep som fångar publiken.
 • Du ska få lära dig att analyser ett tal
 
 
Hur ska du visa det?
 • Genom att delta i de olika kortare talövningarna som sker under lektionstid
 • Genom att producera ett eget tal där vi arbetar med feedback från pedagog (formativ bedömning)
 • Genom att framföra ett tal där vi arbetar med feedback i form av kamratrespons och feedback från pedagog (formativ bedömning)
 • Genom att skriva en analys av tal. 

Uppgifter

 • Säg det med känsla!

 • Analys av högtidstal

 • Högtidstal

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Högtidstal

Analys av tal

Har arbetat med
E
C
A
Tolka & resonera om budskap
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Verket & upphovsmannen
Du kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Du kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Du kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Historiska & kulturella sammanhang
Du drar till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du drar relativt välunderbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du drar väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Skriva texter
Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Ditt eget högtidstal

Framförande
Du kan förbereda och genomföra ett enkelt muntligt tal med viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra ett utvecklat muntligt tal med relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra ett välutvecklat muntligt tal med god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Innehåll
Ditt tal har i huvudsak fungerande struktur och innehåll.
Ditt tal har i relativt väl fungerande struktur och innehåll.
Ditt tal har i väl fungerande struktur och innehåll.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: