Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk & decimaltal Ht-20 År 7

Skapad 2020-11-19 21:34 i Stadsparksskolan Partille
Grundskola 7 – 9 Matematik
Under detta arbetsområde får du möjlighet att lära dig ännu mer om bråkräkning och hur man växlar mellan bråk, decimaltal och enkla tal i procentform.

Innehåll

Syfte:

Fokus på detta område är att utveckla metoder och begrepp som hör ihop med området och sedan använda dem för att lösa problemuppgifter.

 

Hur arbetar vi?

Vi kommer att ha genomgångar och där göra uppgifter som vi redovisar tillsammans, uppgifter i grupp där ni redovisar för varandra, enskilt arbete för att färdighetsträna både på NOMP men även i olika kompendier.

 

Lärandemål Bråk och decimaler:

Lärandemål Bråk åk 7

Lärandemål Bråk och decimaler åk 7:

 

För E behöver du kunna detta:

 

Förstå vad ett bråk är och vad täljaren och nämnaren står för samt vad är kvot.

Kunna se vad som är rimlig och kunna tänka “på ett ungefär”.

Förstå att en helhet kan vara olika ex en pizza eller ett antal.

Visa förståelse för att tal i bråkform är lika stora fast de skrivs på olika sätt ex ½ = 2/4 = 3/6

Storleksordning bråk på olika sätt (tallinje, göra till samma nämnare, decimalform, mer än 1, mindre än ½, nära 0, om det är 1/2 etc.)

Växla mellan bråkform, blandad form & decimalform & enkla tal i %-form tex  ¼ = 0,25=25%

Förlänga och förkorta bråk och kunna använda det för att räkna med bråk.

Använda tal i bråkform för att räkna tal i decimalform.

Använda decimaltal för att räkna i bråkform.

 Räkna med bråk på olika sätt 

Räkna delen ex ¾ av 24

Räkna det hela  ex ⅓ är 8 vad är hela?

 

Kunna räkna med de olika räknesätten

Addition och subtraktion med samma och enklare olika nämnare

Multiplikation där en faktor är heltal ex 3 ⋅ ½ (upprepad addition)

Division som du kan lösa genom delnings eller innehållsdivision.ex. ¾ / ¼

 

Känna till hur vårt talsystem fungerar; decimalsystemet.

Känna till skillnaden mellan siffra och tal

Veta hur man skriver tex  tusendel, hundradel,ental, tiotal, hundratal, tiondel osv med decimaltal och kunna växla dessa till bråkform.

Kunna räkna med decimaltal och de fyra räknesätten.

Använda dina kunskaper vid problemlösning

Kunna begreppen 

siffra

tal

Summa

Differens

produkt

kvot

täljare

nämnare

bråkform

blandad form

förlänga

förkorta 

andel

helhet

delningsdivision

innehållsdivision

positionssystemet

decimalform

decimaltecken

 

För mer än E

Räkna med alla typer av bråktal och tal i decimalform med alla räknesätt i olika typer av uppgifter. Tex ⅔ / ¾       ⅔ ¾ =       0,030,2       2,5 /0,5
Bedömning:

Fredagen den 4 december kommer du att göra ett skriftlig prov. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matris BRÅK och decimaler ht-20 År 7

F
E
C
A
Begrepp
Hur eleven använder sig av och förstår begrepp vi har arbetat med.
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven förstår och kan använda de flesta matematiska begrepp korrekt samt kan göra enkla förklaringar kring hur begreppen hänger ihop
Eleven förstår och kan använda matematiska begrepp korrekt samt kan göra mer utvecklade resonemang kring hur begreppen hänger ihop
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp samt kan göra välutvecklade resonemang kring hur begreppen hänger ihop.
Räknemetoder
Hur eleven använder sig av de metoder vi lärt oss för att lösa uppgifter.
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande metoder med viss anpassning till sammanhanget och med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget och med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva metoder med god anpassning till sammanhanget och med mycket gott resultat.
Problemlösning
Hur eleven kan lösa textuppgifter där inte metoden är utskriven utan eleven själv måste välja vilket metod som är lämplig
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan lösa problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven väljer strategier och metoder anpassade till sammanhanget
Eleven kan lösa problem i bekanta situationer på ett fungerande sätt. Eleven väljer strategier och metoder med god anpassning till sammanhanget
Eleven kan lösa problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt. Eleven väljer mer generella strategier och metoder väl anpassade till sammanhanget
Kommunikation
Hur eleven visar matematiskt hur hen kommer fram till svaren med skrift eller muntligt
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan, muntligt och skriftligt, förklara hur hen löser sina uppgifter på ett sätt som gör det möjligt att följa och med ett till viss del korrekt matematiskt språk
Eleven kan, muntligt och skriftligt, förklara hur hen löser sina uppgifter på ett sätt som är möjligt att följa samt med ett mestadels korrekt matematiskt språk
Eleven kan, muntligt och skriftligt, förklara hur hen löser sina uppgifter på ett tydligt och strukturerat sätt och med ett korrekt matematiskt språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: