Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål Kurs 1 MOESRP01

Skapad 2020-11-19 22:26 i Oscarsgymnasiet Oskarshamn
Gymnasieskola Modersmål - Serbiska
Ämnet i modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i att tala, läsa, skriva och lyssna på sitt modersmål. Dessutom ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om litteratur. Eleverna ska ges möjlighet att i tal och skrift utveckla ett rikt språk, som ger självtroende, trygghet i olika situationer och möjlighet att uttrycka sin personlighet och stärka sin identitet. Ämnet ska bidra till att eleverna blir förankrade i både språkområdes kultur och den svenska kulturen. Undervisningen ska också handla om värdegrunder som vi respekterar i Sverige liksom mänskliga rättigheter, respekt till olika språk, identitet, färger och religioner.

Innehåll

Innehåll

Målet med undervisningen

 • Syfte
 • Målet med undervisningen är att du i serbiska: Utvecklar din förmåga att läsa och förstå, tolka och uppleva texter av olika slag.

 • Bekanta dig med samhälle och kultur

 

Centralt innehåll

*Läsa och skriva
*Tala, lyssna och samtala
*Berättande texter och sakprosatexter
*Språkbruk
*Kultur och samhälle.

Så här kommer vi att jobba:

I ämnet serbiska, kommer vi att ha mest fokus på att läsa, skriva och förstå och att uttrycka sig muntligt. Eleverna kommer att få möjlighet att träna på att utveckla sin förmåga att läsa, skriva och förstå, tolka och uppleva texter av olika slag

 

UNDERVISNING

Vi samtalar om bekanta händelser

Vi berättar om bilder och läser och reciterar dikter

Jag läser olika typer av texter och  visar lässtrategier och samtalar om det vi läser 

Vi tittar på barnfilmer och tecknat filmer

Vi Jämförar skillnader och uttal i ljud. (bokstav)      

Vi övar och tränar bokstäver med sammankoppling till svenska

Vi formar bokstaver som är olika i jämförelse med svenska, lyssnar ut ljud i ord                                                                                                                      

 Vi tränar på att skriva ord och korta meningar.                                               

 Skriva olika meddelande och SMS                                                

Lekar och musik från område der modersmål talas.                 

.

Bedömning

Du kommer att bedömmas genom redovisningar, samtal och skrivandet.

Se bedömningsmatrisen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: