Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikuppvärmning åk 6

Skapad 2020-11-19 23:02 i Segeltorpsskolan Huddinge
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Innehåll

Momentet pågår mellan v. 43-47

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
    Idh  4-6
  • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
    Idh  4-6
  • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
    Idh  4-6

Matriser

Idh
Dans och rörelse till musik åk 6

Bedömning

Bedömningen sker kontinuerligt under momentets gång men alla lektioner fram till sista lektionen ska i första hand ses som övningstillfällen. Momentets slutgiltiga bedömningstillfälle är redovisningen av musikuppvärmningen (se separat uppgift).
E
C
A
Kunskapskrav
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten. I rörelse till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm. Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten. I rörelse till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm. Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten. I rörelse till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm. Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Konkretisering av kunskapskrav
-I rörelse till musik och dans kan du ibland utföra sammansatta motoriska grundformer som bidrar till att aktivitetens syfte uppfylls. -Du använder dig ibland av den teknik som krävs för aktiviteten. -Du utför dina rörelser ibland i förhållande till musikens grundpuls och tema. -Du genomför dina rörelser och rörelseövergångar ibland med rytm och balans. -Du genomför dina rörelseövergångar ibland på “ettan”. -Du rör dig ibland med den kraftinsatsen som krävs för aktiviteten. -Du samarbetar ibland med andra personer utifrån aktivitetens syfte. -Du behöver flera försök för att utföra rörelser och resultatet varierar. -Enkla beskrivningar om vilka risker som finns om du inte värmer upp.
-I rörelse till musik och dans kan du ofta utföra sammansatta motoriska grundformer som bidrar till att aktivitetens syfte uppfylls. -Du använder dig ofta av den teknik som krävs för aktiviteten. -Du utför dina rörelser ofta i förhållande till musikens grundpuls och tema. -Du genomför dina rörelser och rörelseövergångar ofta med rytm och balans. -Du genomför dina rörelseövergångar ofta på “ettan”. -Du rör dig ofta med den kraftinsatsen som krävs för aktiviteten. -Du samarbetar ofta med andra personer utifrån aktivitetens syfte. -Du kan upprepa rörelser med liknande resultat. -Enkla beskrivningar samt utveckling i ett led om vilka risker som finns om du inte värmer upp.
-I rörelse till musik och i dans kan du nästan alltid utföra sammansatta motoriska grundformer som bidrar till att aktivitetens syfte uppfylls. -Du använder dig nästan alltid av den teknik som krävs för aktiviteten och gör det med god kvalité. -Du utför dina rörelser nästan alltid i förhållande till musikens grundpuls och tema. -Du genomför dina rörelser och rörelseövergångar nästan alltid med rytm och balans. -Du genomför dina rörelseövergångar nästan alltid på “ettan”. -Du rör dig nästan alltid med den kraftinsatsen som krävs för aktiviteten. -Du samarbetar nästan alltid med andra personer utifrån aktivitetens syfte. -Du kan upprepa rörelser med samma goda resultat. -Enkla beskrivningar samt utveckling i flera led om vilka risker som finns om du inte värmer upp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: