Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Integritetsvecka, vecka 48

Skapad 2020-11-20 07:07 i Love Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Tillsammans med Hjärtrud följer vi upp tidigare fokusvecka kring integritet. Att med kroppen visa sina känslor och önskningar kan vara ett sätt att värna om sin kropp. Det hjälper oss också att bättre förstå andra människors signaler.

Innehåll

 1. Undervisningsplanering 

Vad ska läras ut?

 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

  •  sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

 

Varför? (Syfte med undervisningen)

 

Vi vill att barnen får möjlighet att:

- själva kunna få bestämma över sin kropp. Visa samtycke för exempelvis kramar och pussar, toalettbesök och blöjbyten etc

- visa respekt för andra människors integritet

- gemensamt sätta upp regler för vad som är ok och inte i förhållande till den egna och andras vilja. Här blir STOPP-handen ett viktigt verktyg.

- utveckla sina förmågor att läsa av kroppsspråk som uttrycker känslor

- utveckla sina förmågor att uttrycka känslor med kroppsspråk 

 

 Hur ska undervisningen genomföras?

Med hjälp av drama och samtal kommer vi lyfta olika sätt att visa känslor på. Vi kommer träna våra förmågor att själva uttrycka känslor på med vårt kroppsspråk. Vi kommer också träna våra förmågor att läsa av andras känslor. Vi tar också hjälp av filmer för ännu bättre förstå det som ingår i vårt arbete kring integritet!

Måndag: Återkoppling och uppföljning från integritetsvecka 38 

Tisdag: Kroppsspråk  - när någon pratar utan att använda ord. Hur ser man att någon inte vill? Hur visar man att man själv inte vill?

Onsdag: Olika slags känslor, vad är känslor? Hur kan man måla känsla? Hur kan man med sitt kroppsspråk uttrycka en känsla?

Torsdag: Hur mår jag idag? Att kunna visa på flera olika sätt!

Fredag: Uppsamling av temat - vad har vi lärt oss?

 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
Reflektionen sker i den gemensamma digitala dokumentationen. Den pågår i samspelet under dagen där den vuxna i samspel med barnet lyfter de förmågor som bearbetas och utvecklas. Reflektion sker också i de gemensamma morgonmötena samt i de möten som sker i mindre grupper.

 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Alla barn på Regnbågen

 

Av vem?
All personal på Regnbågen

 

Vad är målet med undervisningen?

Att barnen använder stopp-handen som ett sätt att värna om sin egen integritet. Att barnen själva talar om hur nära de vill vara en kompis eller en vuxen samt att de respekterar andra människors vilja till närhet. Att barnen vet att de har rätt att värna sin kropp! 

Att barnen med hjälp av sitt kroppsspråk kan uttrycka känslor och på så sätt värna sin integritet. Att tillsammans få möjlighet att bestämma hur vi alla har rätt att uttrycka oss på olika sätt och att det ska respekteras av alla!

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: