Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid 20/21

Skapad 2020-11-20 07:28 i Mörrums skolor Karlshamn
Grundskola 4 – 6 Matematik
Klockan digitalt och analogt År, kvartal, månad, vecka, dag, timmar, minuter, sekunder Räkna med tid.

Innehåll

Kursplanens syfte

Du ska utveckla - konkretisering av syftet

Undervisning/arbetssätt

# Förtest

# Gemensamma genomgångar och diskussioner

# Genomgångar i smågrupper eller enskilt.

# Enskilt arbete

# Arbete i par

# Grupparbete

# Arbete i helklass (hela gruppen)

# Spela spel där vi tränar begrepp, kommunikation och resonemang. 

# Test i slutet av temat

 

 

Kommer att bedöma/dokumentation

Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Tid åk 4

1
2
3
4
Klockan
Analog
Du kan trots stöd inte läsa av och skriva hel- och halvtimmar, kvart i och kvart över.
Du kan med stöd läsa av och skriva hel- och halvtimmar, kvart i och kvart över.
Du kan läsa av och skriva hel- och halvtimmar, kvart i och kvart över.
Du kan läsa av hela den analoga klockan.
Klockan
Digital
Du kan trots stöd inte läsa av och skriva hel- och halvtimmar, kvart i och kvart över.
Du kan med stöd läsa avoch skriva hel- och halvtimmar, kvart i och kvart över. Du skiljer oftast på för och eftermiddagstid.
Du kan läsa av och skriva hel- och halvtimmar, kvart i och kvart över. Du skiljer oftast på för och eftermiddagstid.
Du kan läsa av och skriva hela den digitala klockan.
Mäta tid
Du kan trots stöd inte räkna ut hur lång tid som gått eller hur läge det är kvar när det handlar om hela timmar.
Du kan med stöd räkna ut hur lång tid som gått eller hur läge det är kvar när det handlar om hela timmar.
Du kan räkna ut hur lång tid som gått eller hur läge det är kvar när det handlar om hela timmar.
Du kan räkna ut hur lång tid som gått eller hur läge det är kvar i både minuter och timmar.
Enheter
Dygn, timme, minut och sekund
Du är inte säker på tidsenheterna.
Du är oftast säker på tidsenheterna.
Du är säker på tidsenheterna.
Enheter
år, kvartal, månad, vecka och dygn.
Du är inte säker på tidsenheterna.
Du är oftast säker på tidsenheterna.
Du är säker på tidsenheterna.
Almanackan
Datum
Du kan inte skriva datum på något sätt.
Du kan med stöd skriva datum på ett sätt.
Du kan skriva datum på ett sätt.
Du kan skriva datum på fler sätt.
Almanackan
kalender
Du kan inte hitta fakta i en almanacka/kalender.
Du kan med stöd hitta fakta i en almanacka/kalender.
Du kan avläsa den vanligaste informationen ur en almanacka/kalender (veckonummer, dag)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: