Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BÅ åk 7 HT20 - Fysik - Elektricitet och magnetism

Skapad 2020-11-20 07:34 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 Fysik NO (år 1-3)

Innehåll

Matriser

NO Fy
Åk 7 - Fysik - Elektricitet och magnetism

Din förmåga att beskriva, förklara och resonera

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 2,5
Nivå 3
Nivå 3,5
Nivå 4
Fakta och begrepp
Att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i samhället och naturen.
Du visar inte tillräckligt med grundläggande kunskap om områdets fakta och begrepp för att kunna beskriva dessa i rätt sammanhang.
Du har grundläggande kunskaper om elektricitet, magnetism och hur dessa påverkar varandra. Och kan beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om elektricitet, magnetism och hur dessa påverkar varandra. Och kan beskriva dessa med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om elektricitet, magnetism och hur dessa påverkar varandra. Och kan beskriva dessa med mycket god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Resonemang
Hur du använder dig av din nya kunskap i olika sammanhang. Hur du till exempel resonerar kring företeelser i vardagslivet och samhället och hur de kopplas ihop med elektricitet.
Du visar inte på tillräcklig förmåga att använda dina kunskaper inom detta område i olika sammanhang.
Du kan diskutera och resonera på ett enkelt sätt samt beskriver hur saker hänger ihop på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt samt att du beskriver hur saker hänger ihop på ett utvecklat sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt samt att du beskriver hur saker hänger ihop på ett välutvecklat sätt.
Fysikens centrala upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Hur du kan ta dig an de centrala naturvetenskapliga upptäckterna och deras betydelse för människors levnadsvillkor, inom elektricitet och magnetism.
Du visar inte på tillräcklig förmåga att ge exempel och beskriva någon/några naturvetenskapliga upptäckter inom detta område och på vilket sätt den/de är viktiga för hur människor lever.
Du kan ge exempel och beskriva någon/några naturvetenskapliga upptäckter inom detta område och på vilket sätt den/de är viktiga för hur människor lever. Du gör detta till viss del utifrån: - vilken kunskap/faktateori ligger bakom? - vad har kunskapen lett till? - hur lever vi bättre/sämre idag jämfört med förr m h a denna kunskap? - hur har det ändrats genom åren? - för- och nackdelar - olika perspektiv - allmänna slutsatser (generellt) - kopplat och förankrat i fysikens fakta och begrepp - ett så naturvetenskapligt språk som möjligt
Du kan ge exempel och förklara hur några naturvetenskapliga upptäckter hänger ihop och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever. Du kan även förklara hur upptäckten har utvecklats över tid. Du gör detta till största del utifrån: - vilken kunskap/faktateori ligger bakom? - vad har kunskapen lett till? - hur lever vi bättre/sämre idag jämfört med förr m h a denna kunskap? - hur har det ändrats genom åren? - för- och nackdelar - olika perspektiv - allmänna slutsatser (generellt) - kopplat och förankrat i fysikens fakta och begrepp - ett så naturvetenskapligt språk som möjligt
Du kan förklara och komma fram till allmänna slutsatser om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever. Du kan även förklara hur upptäckten har utvecklats över tid på ett välutvecklat sätt. Du gör detta utifrån: - vilken kunskap/faktateori ligger bakom? - vad har kunskapen lett till? - hur lever vi bättre/sämre idag jämfört med förr m h a denna kunskap? - hur har det ändrats genom åren? - för- och nackdelar - olika perspektiv - allmänna slutsatser (generellt) - kopplat och förankrat i fysikens fakta och begrepp - ett så naturvetenskapligt språk som möjligt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: