Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aurora Aragón - spanska 1

Skapad 2020-11-20 07:58 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Moderna språk
I det här kapitlet jobbar med en intervju med Aurora Aragón där hon berättar om sitt liv, arbete och familj i Nicaragua.

Innehåll

Vad ska vi lära oss? 

Reception
Vi läser texter och lyssnar på en intervju som övar oss i att:

• Förstå enkel information om Nicaragua.
• Förstå enkel information om familjeförhållanden.
• Använda sig av strategier för att förstå (aktivera omvärldskunskaper, lyssna efter helheten, ställa följdfrågor).

Produktion & interaktion
• Fråga, svara och berätta enkelt om familj och släkt i tal och skrift.
• Berätta något om vad man tycker om och inte tycker om.
• Använda kunskaper om uttal, ord och fraser, samt nödvändiga språkliga strukturer.
• Använda sig av strategier för att kommunikationen ska gå fram (förklara ord, ställa frågor).

NYA SPRÅKLIGA MOMENT

Räkneord 100-100 000

Presens av ER-verb och IR-verb

Possessiva pronomen

Genitiv

Ord för att beskriva familj och släktskap

Me gusta – me gustan (återkommer i Unidad 5a)

 

Uttal av B och V

Varför?

Enligt Skolverket ska undervisningen i kursen behandla följande centrala innehåll:

Kommunikationens innehåll

Vi jobbar här med att ge och fråga efter personlig information; ämnesområden som är välbekanta för er; intressen, vardagliga situationer, personer och platser; åsikter och känslor.

Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket används.

Reception

Dialoger och samtal.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och dra slutsatser om innehållet, till exempel med hjälp av förförståelse.

Språkliga företeelser, till exempel uttal, intonation och stavning, i det språk eleverna möter.

Hur ord, fasta språkliga uttryck och vardagsfraser används i talat språk och texter i olika situationer.

Produktion och interaktion

Beskrivningar i sammanhängande tal och skrift. 

Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel omformuleringar, gester och frågor.

 

Språklig säkerhet när det gäller till exempel uttal och intonation samt ord, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck.

HUR?

Vi jobbar med en text som berättar om någons liv, lyssnar till en berättelse med målet att beskriva vår egen familj, sysselsättning, intressen.

Bedömning?

Ni ska bearbeta ert familjeträd, söka information om familjemedlemmar och utifrån den bilden muntligt berätta om er familj.

Uppgifter

  • Mi familia

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: