Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska NP delprov A

Skapad 2020-11-20 08:08 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk
Bedömningsmatris rörande delprov A i svenska/svenska som andraspråk, HT20

Innehåll

Här nedan finner du matris kring det muntliga delprovet i svenska samt eventuella kommentarer

Matriser

Sv SvA
Svenska NP delprov A

På väg mot
E
C
A
Presentera underlag - innehåll
Eleven läser upp sammanfattningen och framför egna tankar om texten utifrån Frågor att fundera över med enkla och till viss del underbyggda resonemang
Eleven läser upp sammanfattningen och framför egna tankar om texten utifrån Frågor att fundera över med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Eleven läser upp sammanfattningen och framför egna tankar om texten utifrån Frågor att fundera över med välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Presentera underlag - kommunikation
Eleven visar viss anpassning till mottagaren t.ex. genom att titta upp, tala tydligt och visa engagemang
Eleven visar relativt god anpassning till mottagaren t.ex. genom att titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett engagerat/intresseväckande sätt
Eleven visar god anpassning till mottagaren t.ex. genom att titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett engagerat/intresseväckande sätt
Presentera underlag - språk (sv)
Eleven använder ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. beträffande ordval
Eleven använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. beträffande ordval
Eleven använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. beträffande ordval
Presentera underlag - språk (SvA)
Eleven använder en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk
Eleven använder en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk
Eleven använder en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk
Leda en diskussion - struktur
Eleven fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven gör ett försök till sammanfattning av diskussionen
Eleven fördelar vid behov ordet mellan deltagarna och/eller återför diskussionen till ämnet på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven gör en rimlig sammanfattning av diskussionen
Eleven fördelar vid behov ordet mellan deltagarna och/eller återför diskussionen till ämnet på ett väl fungerande sätt. Eleven gör en sammanfattning av det viktigaste i diskussionen
Leda en diskussion - språk (sv)
Eleven använder ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. beträffande ordval
Eleven använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. beträffande ordval
Eleven använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. beträffande ordval
Leda en diskussion - språk (SvA)
Eleven använder en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk
Eleven använder en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk
Eleven använder en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk
Delta i diskussioner - Innehåll
Eleven framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument
Eleven framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Eleven framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument
Delta i diskussioner - kommunikation
Eleven lyssnar, ställer frågor och lämnar bidrag som till viss del för diskussionen framåt Eleven praktiserar turtagning till viss del och klarar i viss utsträckning att tala tydligt och visa engagemang
Eleven lyssnar, ställer frågor och lämnar bidrag som för diskussionen framåt Eleven praktiserar turtagning relativt väl och klarar relativt väl att tala tydligt och visa engagemang
Eleven lyssnar, ställer frågor och lämnar bidrag som för diskussionen framåt och fördjupar eller breddar dem. Eleven praktiserar turtagning väl och klarar väl att tala tydligt och visa engagemang
Delta i diskussioner - språk (sv)
Eleven använder ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. beträffande ordval
Eleven använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. beträffande ordval
Eleven använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. beträffande ordval
Delta i diskussioner - språk (SvA)
Eleven använder en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk
Eleven använder en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk
Eleven använder en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: