Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De första civilisationerna

Skapad 2020-11-20 08:42 i Fröknegårdskolan Kristianstad
Området behandlar uppkomsten av de första civilisationerna. Vi diskuterar bl a orsaker till dessa tidiga samhällens uppkomst, varför de uppstod kring stora floder, hur de organiserades samt vilka konsekvenser de fick för den historiska utvecklingen. Vi kommer främst att studera Mesopotamien och Egypten samt Antiken, islams utbredning och Europeisk medeltid som exempel på denna epok i mänsklighetens historia.
Grundskola 7 Historia
Arbetsområdet belyser världens första civilisationer, de så kallade flodkulturerna. Fokus ligger på Egypten och Mesopotamien, men till viss del även civilisationerna runt Indusdalen och Gula floden i Kina.

Innehåll

Syfte

Vi kommer att lära oss om uppkomsten av de första civilisationerna, varför de uppstod kring stora floder och hur dessa samhällen organiserades, samt vilka konsekvenser de fick för människans utveckling. Syftet är att du ska lära dig skillnader och likheter mellan de olika kulturerna och hur de första högkulturerna har påverkat människans historia. Du ska få möjlighet att tillägna dig en historisk referensram och därmed en fördjupad förståelse för nutiden. Du ska också få möjlighet att utveckla en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.

 

Mål för undervisningen

Efter att vi har avslutat arbetsområdet ska du som elev:

 • Kunna redogöra för orsaker till och konsekvenser av de första civilisationernas uppkomst och vad som lever kvar från dem i våra dagar.
 • Kunna förklara varför de första civilisationerna växte fram kring stora floder.
 • Kunna beskriva hur de första samhällena var uppbyggda och organiserade.
 • Kunna uttrycka och förklara något om den dåtida människans villkor, vardagsliv och världsbild.
 • Kunna tolka historiska källor och vad de kan berätta om människorna och deras civilisationer

 

Konkreta lärandemål (från Clio)

Jag kan redogöra för flodens betydelse för de tidiga civilisationerna.

Jag kan dra enkla slutsatser om livet i de forna civilisationerna utifrån källor.

Jag kan berätta om likheter och skillnader mellan de forna civilisationerna i Egypten och Mesopotamien.

Jag kan redogöra för begreppet civilisation och koppla det till forna civilisationer.

Jag kan berätta om likheter och skillnader mellan livet i dag och i forntidens Egypten.

 

Undervisningen

Undervisningen består av lärarledda genomgångar, film (SLI och Studi), textläsning och aktiviteter i Clio, enskilt arbete, quiz och begreppsövningar i bl a Clio, Studi, Socrative och Quizlet.

 

Bedömning

Veckouppföljningar av läxor, skriftliga och muntliga aktiviteter, kunskapsquiz, begreppsquiz, diskussioner, uppdelade prov och slutprov

Uppgifter

 • Prov i historia: De första civilisationerna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
De första civilisationerna

Insats krävs
E
C
A
Tidsperioder
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Når ej grundläggande kunskaper
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Når ej grundläggande kunskaper
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Villkor och värderingar
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Når ej grundläggande kunskaper
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Använda källmaterial
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Når ej grundläggande kunskaper
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Historiska begrepp
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Når ej grundläggande kunskaper
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: