Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska vårterminen årskurs 4 - del 1

Skapad 2020-11-20 08:47 i Emanuelskolan Sjöbo
Grundskola 4 Svenska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Innehåll

Du ska efter arbetet kunna:

Läsa
* urskilja den berättande textens struktur,
* känna igen en myt,
* resonera om textens budskap,
* göra inferenser (förutspå, dra slutsatser och skapa inre bilder),
* sammanfatta textens huvuddrag.

Skriva
* skriva en fantasyberättelse med en portal, två världar och magiskt inslag,
* skriva miljö- och personbeskrivningar,
* skriva händelser med problem och lösningar i kronologisk ordning,
* skriva dialoger med talstreck och varierande sägaverb.


Tala
* känna igen en fabel,
* förmedla textens handling och budskap,
* säga repliker och använda kroppsspråk i en roll.


Undervisning/arbetssätt
Vi kommer att träna förmågorna genom att:
* arbeta med olika berättande texter och uppgifter kopplade till dem,
* läsa berättande text, enskilt och i liten grupp,
* lyssna på högläsning av olika berättande texter,
* arbeta med miljö- och personbeskrivningar, talstreck och sägaverb,
* skriva texter själva,
* träna oss i att hålla muntliga föredrag.

 

Elevinflytande
Du får vara med och komma med förslag hur redovisningen ska ske, samt komma med förslag på hur du ska lära dig.

 

Bedömning
Vi kommer bedöma hur du:
* läser och förstår olika berättande texter,
* skriver din fantasyberättelse,
* genomför ditt muntliga föredrag.

 

Bedömning kommer att ske:
* när vi har genomgångar och diskussioner,
* när du arbetar i grupp och enskilt,
* när du redovisar skriftligt och muntligt.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: