Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Känn på litteraturen - "När hundarna kommer" SVA8 ht20vt21

Skapad 2020-11-20 08:52 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Vi ska nu påbörja ett läsprojekt av boken "När hundarna kommer" som inspirerats av händelser under 1990-talet då Sverige hade stora problem med nynazism bland unga. Flera väldigt allvarliga händelser skedde på flera håll i landet till följd av det och en av dessa har lett till att boken "När hundarna kommer" skrivits.

Innehåll

Känn på litteraturen - "När hundarna kommer"

Under det här momentet kommer vi arbeta med läsning utifrån en bok som vi läser gemensamt. Varje vecka ska du läsa ett förutbestämt antal sidor som vi arbetar med på olika sätt under fredagslektionerna i Svenska som Andraspråk. Ni kommer att få ett arbetshäfte med diskussionsfrågor så att ni kan förbereda er inför fredagens arbete. När ni läser boken är det väldigt viktigt att ni förstår hur Sverige såg ut för de ungdomar som levde under den tid boken utspelar sig i. Därför inleder vi momentet med att lyssna på en dokumentär om "fallet John Hron", en pojke i Kungälv misshandlades till döds av nynazister. Författaren till boken växte själv upp i Kungälv när händelsen ägde rum och har inspirerats av händelserna när hon skrev "När hundarna kommer" som ni nu ska läsa. 

Material

Metod:

 • Varje vecka ska ni läsa ett förutbestämt antal sidor ur boken. Läsningen sker som läxa och på Hel-pass/ASVEN.
 • Under fredagarna kommer ni att diskutera olika reflektionsfrågor i par och grupp och sedan besvara frågorna skriftligt och lämna in
 • Momentet avslutas med en slutuppgift som skrivs under en lektion.

Arbetsgång och lässchema

Lyssna på P3-dokumentären om John Hron: https://sverigesradio.se/avsnitt/1389553

Vecka

Sidor

49

13-48

50

51-92

51

95-123

2

124-154

3

155-187

4

188-219

5

223-260

6

261-304

Examination:

Jag bedömer ert deltagande under muntliga diskussioner och era skriftliga reflektioner samt slutuppgiften.

Uppgifter

 • Reflektionsfrågor 3

 • Reflektionsfrågor 1

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  SvA  7-9
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  SvA  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  SvA  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla författare och deras verk samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  SvA  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  SvA  7-9

Matriser

SvA
När hundarna kommer

F
E
C
A
LÄSA MED FLYT
Läsa högt inför gruppen
Eleven behöver träna på att läsa med flyt och att använda lässtrategier.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
LÄSFÖRSTÅELSE
Bedöms utifrån diskussioner, reflektionsuppgifter och slutuppgiften
Eleven behöver träna på att sammanfatta texter och att kommentera centrala delar utifrån tidsaspekter och orsakssamband.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
TOLKA OCH RESONERA OM BUDSKAP
Bedöms utifrån diskussioner, reflektionsuppgifter och slutuppgiften
Eleven behöver träna på att tolka och resonera kring verkets budskap utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsrfrågor.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
SKRIVA TEXTER
Stavning, skiljetecken, grammatik Bedöms utifrån skriftliga uppgifter
Eleven behöver träna på att skriva olika slags texter med enkel textbindning och i huvudsak fungerande språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med enkel textbindning och i huvudsak fungerande språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med utvecklad textbindning och relativt väl fungerande språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med välutvecklad textbildning och väl fungerande språkliga normer och strukturer.
SKRIVA TEXTER
Språklig variation och ordval Bedöms utifrån skriftliga uppgifter
Eleven behöver träna på att skriva olika slags texter med viss språklig variation och anpassning till texttyp.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation och anpassning till texttyp.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation och relativt väl fungerande anpassning till texttyp.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation och väl fungerande anpassning till texttyp.
BERÄTTANDE TEXTER
Bedöms ev. utifrån slutuppgift
Eleven behöver träna på att skriva berättande texter med enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi och enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
GE OMDÖMEN OCH BEARBETA TEXT
Bedöms utifrån diskussioner, reflektionsuppgifter och slutuppgiften
Eleven behöver fortsätta träna på att ge omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet.
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
SAMTALA OCH DISKUTERA
Samtala och diskutera Bedöms utifrån muntligt deltagande
Eleven behöver fortsätta träna på att kombinera ett vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk för att kunna samtala om och diskutera varierande ämnen.
Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt.
FRÅGOR, ÅSIKTER OCH ARGUMENT
Argumentera Bedöms utifrån muntligt deltagande
Eleven behöver fortsätta träna på att ställa frågor och framföra åsikter med underbyggda argument som för samtalen och diskussionerna framåt.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
SPRÅKLIGA STRATEGIER
Bedöms utifrån muntligt deltagande
Eleven behöver fortsätta träna på att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven väljer och använder då relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven väljer och använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: