Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

AGENDA 2030 F-3 PÅ mandarin

Skapad 2020-11-20 08:56 i CFL - Centrum för flerspråkigt lärande Härryda
Grundskola F – 3 Moderna språk - elevens val
Det moderna livsstilen och befolkningsökningen i världen har skapat många problem för allt liv på jorden. Världens länder som är deltagare i FN har kommit överens om 17 mål under namnet Agenda 2030 för att skapa en hållbar utveckling för alla människor och allt levande på jorden. Under detta läsår kommer vi att arbeta med de globala målen. Vi går igenom alla målen men fokuserar på några av dem som passar elevens- ålder och kunskap.

Innehåll

Innehåll

Syfte med undervisningen

Beskriv syftet med undervisningen. 

Så här kommer vi att arbeta

扩大词汇量和加大关于可持续发展的阅读量和训练。Öka ordförråd och menings struktur på mandarin. Ge eleverna mer enkla material att läsa och förstå.

学生可以写一些简单的关于项目目标的句子。 Ge eleverna chanser att skriva några meningar om målen

 

Beskriv arbetsgången. Förklara hur vi kommer att arbeta för att nå målen och vilka metoder och materiel som kommer användas. 

Det här ska du lära dig

我们还是以课本为基础,外加我收集的一些关于可持续发展的材料。

Det här skall eleverna kunna efter att vi arbetat med området.
Koppla till Centralt innehåll och kunskapskrav. 

Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området

Mindmap, redovisning,etc

Skriv ner en begreppsordlista. De här begreppen är viktiga för elevens förståelse.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M1
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M1
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M1
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M1
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M1
 • Centralt innehåll
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande, till exempel från olika medier.
  M1  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel på skyltar och i reklam.
  M1  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i tal och skrift.
  M1  4-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: