Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rönnens Projektstart nr 2

Skapad 2020-11-20 09:03 i 103341 Förskolan Gärdesbacken Stockholm Östermalm
Förskola
Engelbrekt-Gärdets systematiska kvalitetsarbete består av projektstart, veckoreflektioner tillsammans med barnen och i arbetslaget, 2 projektuppföljningar samt en projektsammanfattning/avslut. Det här är det första underlaget där arbetslaget skriver sin projektstart utifrån enhetens gemensamma tema.

Innehåll

 

Tema Barnen möter Naturvetenskapliga fenomen i staden.

Naturvetenskap rör olika fält som fysik, biologi, kemi och teknik.

 

 

 

Engelbrekt-Gärdets Övergripande syfte

Att i meningsfulla sammanhang låta barn konfronteras med olika material och undersökningar, vilka kan peka ut en riktning mot ett synliggörande av ett naturvetenskapligt innehåll.

 

I samtal med barn sätta ord på det som händer, dela upplevelser och ta barns frågor på allvar.

 

Uppmärksamma barn på små händelser i vardagen som har en naturvetenskaplig anknytning likväl som att introducera eller uppmärksamma teknik.

 

 

 

Skriv er projektplanering 

 

 

Hur människokroppen ser ut och fungerar, sinnena:

Hur kan vi uppleva/ vad kan vi upptäcka med våra sinnen?

 

Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

Begreppsförmåga: vilka sinnen människan har: känsel, syn, lukt, hörsel, smak. 

Kommunikativ förmåga: kunna beskriva, återberätta, skilja åt och ställa frågor om sinnena. 

Procedurförmåga: kunna skilja olika material åt, dofter, ljud, smak och former. 

 

 

Vad ska barngruppen förstå efteråt?

 

Ha upplevelser av sinnena och blivit uppmärksammade på hur man kan uppleva världen med dem.

 

Ha fått utökat ordförråd av ord som beskriver, adjektiv, motsatsord: stark-svagt, mjuk-hård, taggig-len, sur-söt, bullrigt-vackert, fult-fint. 

 

De ska kunna uttrycka på eget sätt hur saker ser ut, luktar, känns, smakar, låter..

 

De ska kunna de olika geometriska formerna. Kvadrat-rektangel-triangel-cirkel. tredimensionella: kub-block-pyramid-klot. 

De ska kunna olika slags återvinningsmaterial: plast, metall, papper, kartong, tyg

 

 

 

 

 

 Skriv Aktivitetsplan (Hur ska området på börjas)

När vi börjar så börjar vi med smak och smaktest. Smaktest: olika frukter, grönsaker, kryddor, salt, socker, peppar

 

Skapa något som de fått känna smaken av. 

Skapa tavlor med tex frukt och grönt.

 

Sen fortsätter vi med: 

Göra lukt, smak, känsel, hörsel-test

Skapa mandalas med saker som luktar. 

Göra känseltavlor. 

Lukta på något ex blomma- vinäger och skapa det man luktar i lera. 

Hörsel: Måla/dansa till olika slags musik- vilken känsla har musiken? glad-arg-ledsen- olika genrer(ex. rock, klassisk-från olika länder)

Känsel test- hemliga påsar. Massage-sagor. mini-röris, yoga,dans, hur det känns i kroppen. 

Synen: göra en övning där barnen leder varandra i en bana med ögonbindel, titta på detaljer med usc-microskopet, luppar 

Reflektera kring hur det kan vara att sakna ett eller flera sinnen. 

 

Kopplingar till läroplanen

  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: