Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 8

Skapad 2020-11-20 10:13 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Matematik
Geometri är en del av matematiken där man studerar egenskaper hos olika figurer. Du kommer att lära dig om olika geometriska kroppar och hur man beräknar omkrets, area och volym för dem.

Innehåll

Geometri åk 8

 

 

Syfte/Förmågor du kommer utveckla

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

• föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

Bedömning
• Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.
• Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.
• Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort. Arbetssätt
• Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.
• Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.
• Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.
• Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.


Läxa
Läxor kommer att ges kontinuerligt. Se veckoplaneringen.


Diagnoserna
Diagnoserna är ett hjälpmedel för dig att veta vad du behöver öva mera på, de bedöms ej.


Bedömningsunderlag


1. Skriftliga prov

2. Redovisninga (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning och läxor.

Mål
När du arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

1.    Beräkna omkrets för olika månghörningar (polygoner).

2.    Beräkna area för rektangel, kvadrat, romb, parallellogram, triangel och parallelltrapets.

3.    Beräkna omkrets och area för cirklar.

4.    Beräkna volym för rätblock, prismor och kuber.

5.    Beräkna volym för pyramid, cylinder, kon och klot.

6.    Beräkna begränsningsarea för olika geometriska kroppar.

7.    Beräkna mantelarea hos en cylinder.

8.    Omvandla enheter för volym.

Viktiga begrepp: omkrets, area, månghörning, polygon, rektangel, kvadrat, romb, parallellogram, triangel, parallelltrapets, formel, cirkel, diameter, radie, pi, basyta, rätblock, prisma, kub, pyramid, cylinder, kon, klot, begränsningsarea, mantelarea, kubikmeter, liter

Centralt innehåll

Geometri Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Geometri Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.

Geometri Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

Geometri Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

Preliminär veckoplanering, Samband och förändring åk 8

 

Vecka

Ämnesinnehåll

sidor

46

Minns du? Kan du det här? – socrative

Omkrets och area av polygoner

Cirkelns omkrets

s.108-112

47

TEMAVECKA, programmering i excel

 

48

Cirkelns area

Volym och begränsningsarea av rätblock

Läxa 9 s.274

Arbetsblad/utmaning

s.115-117

s. 121-123

49

 Enheter för volym

Prisma och pyramid

Läxa 10 s.275

s.127-129

s.132-134

50

Cylinder, kon, klot

Arbetsblad/utmaning

Problemlösning

Läxa 11 s.276

s. 139-142

 

 

51

Repetition av terminen, samtliga kapitel

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: