Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livsmedel som producerats med hjälp av mikroorganismer och bioteknik

Skapad 2020-11-20 10:54 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Biologi
Du ska lära dig mer om mikroorganismer och hur de kan användas för att producera olika typer av livsmedel.

Innehåll

Några frågor som hjälper dig att komma igång: 

 • Beskriv vad man behöver tänka på kring sterilteknik vid själva produktionen.
 • Vilka mikroorganismer använder man sig av?
 • Vilken odlingsmetod använder man sig av? Beskriv med ord och bild. 
 • Använder man sig av fermentationsteknik = nedbrytning av organiskt material i frånvaro av syre? till exempel surkål, surdegsbröd, kumbuscha med flera. 
 • Vilka begrepp är viktiga på området? 
 • Hur har tekniken utvecklats historiskt? 
 • Beskrivningar, förklaringar och analys av ditt livsmedel. 
 • Tänk på att skriva så dina klasskamrater förstår. 
 • Diskutera nyttan med ditt livsmedel för individen och samhället. 

Uppgifter

 • Livsmedel som producerats med hjälp av mikroorganismer

 • Livsmedel som producerats med hjälp av mikroorganismer

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Cellers användning inom industri, jordbruk, medicin och forskning. Bakterier, jästceller, cancerceller, stamceller och deras betydelse för bioteknikens utveckling.
  Bio  -

Matriser

Bio
Livsmedel som producerats med hjälp av mikroorganismer och bioteknik

Otillräckliga kunskaper
Insats krävs
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder
som hör ihop med livsmedel som producerats med hjälp av mikroorganismer och bioteknik.
Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder är bristfälliga eller saknas. Exempel på hur biotekniken har utvecklats är bristfälliga eller saknas.
Du använder med viss säkerhet begrepp, modeller och teorier och arbetsmetoder för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera företeelser inom bioteknik. Utifrån något exempel redogör du översiktligt för hur biotekniken har utvecklats.
Du använder med viss säkerhet begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera företeelser inom bioteknik. (Utifrån några exempel redogör du utförligt för hur biotekniken har utvecklats).
Du använder med säkerhet begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för att söka svar på frågor samt för att beskriva och generalisera kring företeelser inom bioteknik. (Utifrån några exempel redogör du utförligt och nyanserat hur biotekniken har utvecklats).
Analysera och svara på frågor
som hör ihop med livsmedel som producerats med hjälp av mikroorganismer och bioteknik.
Analys och svar på frågor saknas eller är bristfälliga.
Du analyserar och söker svar på frågor med tillfredsställande resultat.
Du analyserar och söker svar på komplexa frågor med tillfredsställande resultat. I arbetet formulerar du med viss säkerhet egna frågor som för processen framåt.
Du analyserar och söker svar på komplexa frågor med gott resultat. I arbetet formulerar du med viss säkerhet egna frågor som för processen framåt och fördjupar resonemangen.
Planera och genomföra
Ett fördjupningsarbete som handlar om livsmedel som producerats med hjälp av mikroorganismer och bioteknik.
Du har svårigheter att planera och genomföra det undersökande arbetet på ett tillfredsställande sätt.
Du planerar och genomför i samråd med handledare det undersökande arbetet på ett tillfredsställande sätt.
Du planerar och genomför efter samråd med handledare det undersökande arbetet på ett tillfredsställande sätt.
Du planerar och genomför efter samråd med handledare det undersökande arbetet på ett tillfredsställande sätt.
Diskutera och argumentera
Frågor som rör livsmedel som producerats med hjälp av mikroorganismer och bioteknik.
Du har svårigheter att diskutera, ta ställning och argumentera.
Du diskuterar översiktligt biotekniska frågor med betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för du fram enkla argument och redogör översiktligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande.
Du diskuterar utförligt biotekniska frågor med betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för du fram argument och redogör utförligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande.
Du diskuterar utförligt och nyanserat biotekniska frågor med betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för du fram välgrundade och nyanserade argument och redogör utförligt och nyanserat för konsekvenser av några tänkbara ställningstaganden.
Kommunikation
Du kan skriva ett fördjupningsarbete om livsmedel som producerats med hjälp av mikroorganismer och bioteknik, som dina klasskamrater förstår.
Du har svårigheter att anpassa din kommunikation till syfte och sammanhang.
Du använder med viss säkerhet biotekniska termer och anpassar till viss del din kommunikation till syfte och sammanhang.
Du använder med viss säkerhet biotekniska termer och anpassar till stor del din kommunikation till syfte och sammanhang.
Du använder med säkerhet biotekniska termer och anpassar till stor del din kommunikation till syfte och sammanhang.
Källor
Du använder dig av olika typer av källor och bedömer informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Dina källhänvisningar och bedömningar av dessa är bristfälliga eller saknas.
Dessutom använder du olika typer av källor som gör enkla bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Dessutom använder du olika typer av källor och gör välgrundade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Dessutom använder du olika typer av källor och gör välgrundade och nyanserade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: