Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Socialt samspel

Skapad 2020-11-20 12:31 i Diamantens förskola Kristianstad
En enkel mall för pedagogisk planering
Förskola
Socialt samspel

Innehåll

Namn på Temat

 

 

Runda 1

 

Var är vi?

Observationer/dokumentationer av barnens intressen, utforskande, processer, fokus här och nu.

Vad ser vi för intressen hos barnen? Förkunskaper hos

*Vi upplever att v behöver fortsätta arbeta med det sociala samspelet och bygga vidare på barnens färdigheter kring turtagning och konflikthantering.

*Vad kan man göra när man blir arg om man inte får slåss?

*vad betyder Stopp?

*De stora barnen har vissa färdigheter när der gäller stopp och konflikthantering som vi tänker bygga vidare på.

*Vissa av de störra barnen använder stopp vid konflikter och kan benämna sina känslor genom TAAK och ord.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Vart ska vi?

Reflektion/analys på “var är vi?”

Hur går vi vidare utifrån barnens intressen? Sett utifrån våra prioriterade mål i strategin och läroplanen? Hur tar vi tillvara och *går vidare utifrån barnens intressen.

*Förskolan ska ge varje barn förmåga att ta hänsyn till och leva sig in andra människors situation samt viljan att hjälpa andra. Lpfö18


*Förskolan ska ge varje barn förmågan att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga.                                               Lpfö18

 

Hur gör vi?

Förändringar i verksamheten, behov och utmaningar, material, miljö, förhållningssätt.

 

Hur ska det läras in? Pedagogers förhållningssätt, arbetssätt; hur organiserar vi och lägger upp arbetet? Kan vi använda IKT för att nå ett bättre lärande.  Hur undervisar vi - undervisningsprinciper, hur skapar vi förutsättningar för barns lärande? ICDP, TAKK, genusmedvetenhet, värdegrund) Vilka färdigheter fokuserar vi på?

*Vi ska forsätta jobba med barnens färdigheter som känlo-kunskap och konflikhantering.

*Babblarna som saga och Flano. vi där bearbetar känslor och konflikthantering.

*Dockteater

*TAAK och bildstöd

Trumman

*sånglådan

*Gruppstärkande lekar som rörelseövningar mm

*Vara närvarande i barnens lek

 

*Vi planerar att dela upp barnen i stora och lilla gruppen för att få ett mer utvecklande lärande.

 

 

.

 

 

 

 

 

 

n

Hur blev det

Resultat kopplat till målet och till hur vi gjort ev förändringar, arbetssätt/ organisation? Vilket lärande och vilken utveckling hos barnet bidrog situationen med?) Vilka förutsättningar fanns för barnen att utvecklas? Nya intressen hos barnen?

 

Runda 2

 

Var är vi?

Observationer/dokumentationer av barnens intressen, utforskande, processer, fokus här och nu.

Vad ser vi för intressen hos barnen? Förkunskaper hos barnen.

Vart ska vi?

Reflektion/analys på “var är vi?”

Hur går vi vidare utifrån barnens intressen? Sett utifrån våra prioriterade mål i strategin och läroplanen? Hur tar vi tillvara och går vidare utifrån barnens förkunskaper och intressen?

 

 

 Hur gör vi?

Förändringar i verksamheten, behov och utmaningar, material, miljö, förhållningssätt.

Hur ska det läras in? Pedagogers förhållningssätt, arbetssätt; hur organiserar vi och lägger upp arbetet? Kan vi använda IKT för att nå ett bättre lärande.  Hur undervisar vi - undervisningsprinciper, hur skapar vi förutsättningar för barns lärande? ICDP, TAKK, genusmedvetenhet, värdegrund) Vilka färdigheter fokuserar vi på?

 

 

 

 

 

 

Hur blev det?

 

 

Resultat kopplat till målet och till hur vi gjort ev förändringar, arbetssätt/ organisation? Vilket lärande och vilken utveckling hos barnet bidrog situationen med?) Vilka förutsättningar fanns för barnen att utvecklas? Nya intressen hos barnen?

 

Runda 3

Var är vi?

 

 

 

Observationer/dokumentationer av barnens intressen, utforskande, processer, fokus här och nu.

Vad ser vi för intressen hos barnen? Förkunskaper hos barnen?

 

Vi upplever att barnen leker på ett annat sätt .med varandra.

De större barnen leker rollekar .

 

 

 Vart ska vi?

Reflektion/analys på “var är vi?”

Hur går vi vidare utifrån barnens intressen? Sett utifrån våra prioriterade mål i strategin och läroplanen? Hur tar vi tillvara och går vidare utifrån barnens förkunskaper och intressen?

 Hur gör vi?

Förändringar i verksamheten, behov och utmaningar, material, miljö, förhållningssätt.

Hur ska det läras in? Pedagogers förhållningssätt, arbetssätt; hur organiserar vi och lägger upp arbetet? Kan vi använda IKT för att nå ett bättre lärande.  Hur undervisar vi - undervisningsprinciper, hur skapar vi förutsättningar för barns lärande? ICDP, TAKK, genusmedvetenhet, värdegrund) Vilka färdigheter fokuserar vi på?

 

 

 

Hur blev det?

Reflektion, analys kring hur det vi gjort har gjort skillnad.

Resultat kopplat till målet och till hur vi gjort ev förändringar, arbetssätt/ organisation? Vilket lärande och vilken utveckling hos barnet bidrog situationen med?) Vilka förutsättningar fanns för barnen att utvecklas? Nya intressen hos barnen?

 

 

 

 i har en livlig barngrupp där många av barnen har en dålig självkänsla .

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: