Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Var dig själv- om familj, skola och mobbning.

Skapad 2020-11-20 13:54 i Bäckaskolan F-6 Trelleborg
Familj och vänner, skolan, mobbning, fördomar och rasism.
Grundskola 4 Samhällskunskap
I det här inledande kapitlet i samhällskunskap tittar vi närmare på bland annat familjen förr och nu, äktenskap och jämställdhet. Om vem som egentligen bestämmer om skolan och vad lagen säger om mobbning.

Innehåll

Arbetssätt och undervisning

Vi lär oss om det här arbetsområdet genom att;

 • läsa i boken Utkik, Samhällskunskap 4-6
 • diskutera det vi läser tillsammans och i smågrupper
 • se på film och ha efterföljande diskussioner
 • arbeta med skriftliga uppgifter
 • lära oss viktiga ord och begrepp som hör till arbetsområdet
 • värderingsövningar

 

Tid

Vt - 21 vecka 2 - 5

Bedömning

Du ska visa vad du har lärt dig genom att;

 • vara aktiv på lektionerna och delta i diskussioner
 • kunna använda ord och begrepp på ett riktigt sätt
 • kunna redogöra för dina tankar och åsikter så att andra förstår
 • skriftligt prov vecka 5 

Ord och begrepp          

Viktiga ord och begrepp inom det här arbetsområdet.        

 • familj
 • kärnfamilj
 • skilsmässa
 • sambo
 • singelhushåll
 • Äktenskapsbalken
 • adoption
 • fosterföräldrar
 • Skolverket
 • Kommunfullmäktige
 • äktenskap      
 • vårdnad
 • jämställdhet
 • skollagen
 • mobbning
 • plan mot kränkande behandling                                                                                              

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: