Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår fantastiska skog

Skapad 2020-11-20 14:38 i Eiraskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Biologi
Mors lilla Olle i skogen han gick. Rosor på kinden och solsken i blick. Skogen är en viktig inkomstkälla men också ett ställe för oss att vara i precis som Olle. Där får vi tälta, plocka svamp och leka. Sveriges unika allemansrätt ger oss den rätten.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

 • Djurs, växters och andra organismers liv.
 • Namn på vanligt förekommande arter.
 • Samband mellan organismer.
 • Nedbrytning
 • Näringskedjor

Detta ska vi arbeta med för att du ska få utveckla dina kunskaper om hur naturen fungerar.

 

Hur ska vi arbeta?
Vi kommer att arbeta med detta tema på NO-lektionerna under hösten.

 • Vi kommer att tillsammans läsa i vår No-bok och diskutera i klassen.
 • Du kommer att få lära dig namn på växter och djur genom film, spel och diskussioner.
 • Vi kommer att titta på filmer om svenska vilda djur. 

 

 

Vad ska du lära dig?
Du ska kunna:

 

 • Ge exempel på olika växter i skogen.
 • Ge exempel på olika djur i skogen.
 • Ge exempel på hur djur och växter är anpassade för att överleva i sin miljö.
 • Namnge några av våra barrträd och lövträd.
 • Beskriva nyttan vi människor har av skogen.

 

Du kan visa att du kan genom att:
- vara aktiv på lektionerna. Du är aktiv genom att lyssna, ställa frågor, delta i samtal och diskussioner.
- genomföra ett skriftligt prov där det du ska lära dig finns med.

- namnge växter och djur.

 

Uppgifter

 • De uppgifter och veckoplaneringar som finns till arbetsområdet hittar du på Teams under fliken NoTeknik.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Biologi Skogen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmåga att
• använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet
 • Bi  E 6
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Förmåga att
• använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människo-kroppen, naturen och samhället.
 • Bi  E 6
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Förmåga att
• använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människo-kroppen, naturen och samhället.
 • Bi  E 6
Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Eleven kan också förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Förmåga att
• använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människo-kroppen, naturen och samhället.
 • Bi  E 6
Dessutom berättar eleven om organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Dessutom berättar eleven och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Dessutom berättar eleven om och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: