Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Guldlock och de tre björnarna

Skapad 2020-11-20 16:56 i Hallongården Örebro
Förskola
Ett språkfrämjande arbete utifrån barnsagan "Guldlock och de tre björnarna".

Innehåll

Förskolans två läslustombud driver ett språkarbete som utgår från böcker. I november- december arbetar vi utifrån sagan "Guldlock och de tre björnarna".

Syftet med projektet är att ge barnen tillfällen att utveckla sitt språkande och sin språkutveckling, vilket vi har som uppdrag utifrån förskolans läroplan. Vi vill att barnen ska få erfara olika språkande situationer som främjar att barnen agerar och är delaktiga i lärprocesser.

Detta språkutvecklande arbete erbjuder vi i de olika undervisningstillfällena vi har tillsammans med barnen. Vi introducerar sagan med högläsning och teater. Sedan förändrar vi lärmiljön på förskolan för att erbjuda sagans material till barnens fria lek. Detta i form av lekfigurer, teatermiljö och bokens bilder på väggar både utomhus och inomhus. Vi erbjuder även pedagogstyrda aktiviteter såsom skapandeaktiviteter i ateljén och utomhus, tillverkande av egna böcker, berättande med flanosaga och andra berättarverktyg. Vi planerar att avsluta projektet med en teater där barnen själva får vara med och agera.

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: