👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi och miljö, vt-21

Skapad 2020-11-21 10:19 i Västra Karups skola Båstad
Kemi klass 5, Vårteminen 2017.
Grundskola 5 Kemi
Vart tar saltet vägen om man häller det i vatten? Vad händer om man blandar olja och vatten? Hur tar man bort gräsfläckar? Detta och mycket mer ska vi ta reda på under vårt arbetsområde Kemi och Miljö.

Innehåll

Lgr 11, del 1 och 2

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

 

 

UNDERVISNING

Under detta arbetsområde kommer vi att:

 • Utföra olika experiment.
 • Skriva labbrapporter.
 • Se på film.
 • Ha genomgångar och diskussioner.
 • Läsa i Utkik Fysik/Kemi samt arbeta med olika frågor och begrepp.

 

När vi är klara med vårt arbetsområde Kemi och Miljö ska du kunna:

 • Vad en lösning och en blandning är.
 • Olika metoder för att dela upp lösningar och blandningar.
 • Ge exempel på ämnen som kan lösas i vatten.
 • Något om vanliga kemikalier.
 • Hur olika kemikalier påverkar hälsan och miljön.
 • Hur kemikalier är märkta.
 • Hur du använder kemikalier på ett säkert sätt.
 • Förklara följande begrepp: atom, molekyl, grundämne, kemisk förening, kemisk reaktion, blandning/lösning, filtrera, kemikalier, syra/bas, pH-skala.

 

REDOVISNING

Du redovisar dina kunskaper genom att:

 • Vara delaktig och aktiv på lektionerna.
 • Genomföra experiment på ett systematiskt och säkert sätt.
 • Dokumentera dina experiment i labbrapporter.
 • Genomföra de uppgifter och bedömningsuppgifter som du får under arbetsområdet.

 

BEDÖMNING

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

KEMI

 • Samtala och diskutera angående miljö och kemiska samband kopplat till hållbar utveckling.
 • Söka information och använda olika källor.
 • Kunna resonera om de olika källornas användbarhet.
 • Använda de begrepp du har lärt dig i arbetsområdet för att beskriva och förklara kemiska samband.
 • Delta i att planera och genomföra enkla undersökningar och experiment.
 • Att använda utrustning på ett säkert sätt.
 • Att dokumentera i text och bild.
 • Jämföra resultat och göra förbättringar när det gäller undersökningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6