👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT20 Lag och rätt

Skapad 2020-11-21 11:09 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Du kommer under arbetsområdet få lära dig hur processen går till från det att någon gjort ett brott till dess hen får sin dom och sitt straff i ett demokratiskt samhälle.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Under några veckor kommer vi att lära oss hur lagar stiftas och vad som händer om man begår ett brott.

Innehåll

Arbetsgång:

Inledningsvis kommer vi tillsammans att titta på en del filmmaterial kring brott och straff, och om hur lagar stiftas. Vi kommer också att gå igenom centrala begrepp i ämnet. Denna del kommer att examineras genom ett prov - som genomförs u början av vårterminen 2021.

Underlag för provet är häftet ni fått i classroom, som innehåller både fakta och instuderingsfrågor till texten, men också några reflektionsfrågor.

Inför provet räcker det att arbeta med texthäftet, men vill man ha mer förklarat så finns det även tex Studi-filmer som man kan kika på.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
HT20 Lag och rätt

Förnivå
E
C
A
Samhällskunskap
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur tex rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur tex rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur tex rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Samhällskunskap
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.