Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Prima kap.6

Skapad 2012-02-01 14:38 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Räkna med hela tiotal. lägesord, addition i talområdet 0-10, addition med 10-kamrater.
Grundskola 1 – 3 Matematik
...

Innehåll

Kursplan i ämnet

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Arbetssätt och undervisning

Vi arbetar laborativt med lägesorden och tiotal. Vi arbetar i halvklass med addition i talområdet 0 -10, 10 - kamrater och vi arbetar med dator.

 

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

Visa vad du lärt dig

Du visar att du förstått genom att klara diagnosen efter kapitlet på egen hand.

Tidsram

V.5-7

Bedömning

Matriser

Ma
Matematik Prima kap.6

Kan räkna med hela tiotal
Kan till viss del räkna med hela tiotal
Är säker på att räkna med hela tiotal
Lägesord
först,sist,mellan,över under,på
Kan använda en del ord som beskriver läge
Är säker på att använda ord som beskriver läge
Addition i talområdet 0 -10
Kan till viss del addition inom talområdet 0-10
Är säker på addition inom talområdet 0-10
10 - kamrater
Är säker på några 10 - kamrater
Är säker på alla 10 - kamrater
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: