Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia 8a Amerikanska & Franska revolutionen v. 47-51

Skapad 2020-11-21 14:34 i Tråsättraskolan Österåker
Grundskola F
Under 1700- och 1800-talet växer nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier fram. Vissa av dessa förändringar beskrivs som revolutioner. Nu fokuserar vi på Amerikanska & Franska revolutionen samt vem Napoleon Bonaparte var och något om vad hans roll i historien.

Innehåll

Planering- mer detaljerad planering finns i Classroom 


V. 48 Vi inleder ett arbeta om franska revolutionen

 

v. 49
Vi ser filmen Franska revolutionen på NE och jobbar med dess innehåll.
Vi läser och arbetar med frågor och uppgifter

 

V. 50
Vi fortsätter att gå igenom skeende med hjälp av läroboken. Vi läser och jobbar med frågor.

Vi lär oss om vem Napoleon var .

 

v. 51

Måndag, tisdag repetition och onsdag får du visa dina kunskaper. Då är det prov.


Material:

Filmer på NE och sli play

Läroboken 

  • Franska revolutionen: s. 128-136, 141-143
  • Napoleon s. 137, 141

Google classroom
I classroom hittar du detaljerad planering ända fram till terminsavslutningen och lektionsuppgifter.

 

Det här ska du kunna till provet:

 

  • upplysningens ideér och dess påverkan under 1700-talet
  • orsaker till franska revolutionen
  • hur det franska samhället förändrades
  • hur levnadsvillkoren förändrades i Frankrike
  • se samband mellan revolutionerna
  • konsekvenser av franska revolutionen på lång och kort sikt
  • beskriva Code Napoléon
  • använda ämnesrelevanta ord och begrepp

 

Matriser

Revolutioner - Amerikanska och Franska

Revolutioner

Fakta: Vad en revolution är, olika sorters revolutioner, revolutionens händelseförlopp, bakomliggande förutsättningar och följder samt viktiga personer. Förståelse: Hur revolutionerna påverkade människornas sätt att leva, resonemang kring olika viktiga händelser, likheter och skillnader. Analys: Jämförelser mellan revolutionerna, hur de påverkade varandra och vad de betytt för dagens samhälle samt paralleller till idag. Begrepp och modeller: t ex revolution, envälde, koloni, etc. Källor: Söker information på ett fungerande sätt, är medveten om källans grad av trovärdighet, gör relevanta faktaurval, bearbetar fakta
I
II
III
IV
Fakta
Ännu icke grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Förståelse
Beskriver ännu inte enkla samband eller mönster
Beskriver enkla samband och mönster och ger exempel
Beskriver och förklarar förhållandevis komplexa samband och mönster
Beskriver och förklarar komplexa samband och mönster
Analys
För ännu inte underbyggda resonemang
Enkla och till viss del underbyggda resonemang Till viss del för resonemanget framåt
Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang För resonemanget framåt
Välutvecklade och väl underbyggda resonemang För resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det
Centrala begrepp och modeller
Fungerar ännu ej
I huvudsak fungerande Används med viss säkerhet
Relativt väl fungerande Används med relativt god säkerhet
Väl fungerande Används med god säkerhet
Källor
Används ännu ej på ett fungerande sätt Resonerar inte om trovärdigheten
Används i huvudsak på ett fungerande sätt För enkla och till viss del underbyggda resonemang om trovärdighet och relevans
Används på ett relativt väl fungerande sätt För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om trovärdighet och relevans
Används på ett väl fungerande sätt För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om trovärdighet och relevans

8a Revolutionerna ht 2o2o

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Det finns fler orsaker och idéer som ligger till grund för den franska revolutionen. Resonera om minst 3 av dem.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Du har beskrivit minst 3 orsaker och för ett enkelt resonemang om dessa.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Du har beskrivit minst 3 orsaker och för ett underbyggda resonemang om dessa.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Du har beskrivit minst 3 orsaker och för ett välutvecklat och väl underbyggda resonemang om dessa.
Ny aspekt
Genom den franska revolutionen förändras samhället och människors levnadsvillkor. Vilka grupper vann och vilka förlorade? På vilket sätt?
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Du har uppgivit minst en vinnare och en förlorare och förklarat varför en av dem vann eller förlorade.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Du har uppgivit minst 4 olika grupper för både vinnare och förlorare är representerade. Din resonemang är underbyggda.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Du har uppgivit minst 2 vinnare och 2 förlorare. Dina resonemang är väl utvecklade och väl underbyggda.
Ny aspekt
Vilka samband finns det mellan industriella, amerikanska och franska revolutionerna? Vilka likheter och kopplingar kan du se?
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Du har beskrivit ett samband mellan revolutionerna.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder. Du har minst 2 underbyggda resonemang om sambanden mellan minst 2 av revolutionerna.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder Du för välutvecklade resonemang om sambanden mellan alla 3 revolutionerna.
Ny aspekt
Vilka spår ser vi av revolutionerna i dag?
Du uppger minst 3 spår av revolutionerna idag.
Ny aspekt
Ge några exempel på förändringar som Napoleon drev igenom.
Du ger något exempel
Du ger minst två exempel
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: