👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bollens bokresa - Glad att vara jag

Skapad 2020-11-21 20:00 i Förskolan Diamanten Östhammar
Förskola
I enlighet med den jämställdhetsplanering vi följer i kommunen lägger vi lite extra fokus på självkänsla under två månader. Vi utgår från denna bok och pratar om att alla är unika och bra på olika saker.

Innehåll

Bakgrund och syfte

Varför ska vi arbeta med det här?

Vi arbetar kontinuerligt med barnens självkänsla och denna planering fokuserar extra på att stärka deras självkänsla. Vi ska göra detta genom att uppmärksamma barnen på vad de är bra på och att alla är bra på olika saker. Vi tar avstamp ur vissa kapitel i boken "Glad att vara jag"

Vi utgår från ett mål i Lpfö-18 som säger så här: "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga", samt även "ge förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den..." 

 

Mål

Avdelningens egna mål gällande aktiviteten/aktiviteterna/temat

- Att skapa möjligheter för barnen att stärka sin självkänsla genom att benämna saker de själva är bra på samt att göra barnen uppmärksamma på att alla är vi bra på olika saker.

 

Metod

Vad ska vi göra?

-Vi ska tillsammans läsa boken och utifrån den ska barnen få komma med egna påstående om vad de är bra på. Utifrån detta ska de få göra en egen "tavla" med en bild på sig själv och något som visar vad de tycker att de är bra på. Dessa tavlor kommer att sättas upp på avdelningen för att påminna barnen om att vi alla är bra på olika sätt och på olika sätt men alla är vi lika värda.

Hur ska vi göra?

Vi kommer att under några samlingstillfällen läsa boken och samtala med barnen om vad man kan vara bra på och att vad just de är bra på, att alla är unika och bra på olika saker. 

När, var, vem?

- Vi kommer att arbeta med detta i ungefär två veckor och kommer att göra det i mindre grupper. Alla pedagoger kommer att vara delaktiga men det kommer att vara en pedagog som är ansvarig för genomförandet.

 

Dokumentation

Vi dokumenterar för att kunna utvärdera utbildningen/undervisningen och synliggöra barnets utveckling och lärande.

Vad och hur ska vi dokumentera?

Vi dokumenterar genom samtal och diskussioner tillsammans med barnen. Dokumentation sker även via Unikum samt barnens egen-skapade tavlor.

Vem dokumenterar och när? 

Alla pedagoger dokumenterar löpande.

Analys och reflektion

Reflektionsfrågor som besvaras i rutan för analys och reflektion och inte här i planeringen.

Hur gjorde vi?

Hur blev det?

Vilket lärande såg vi?

Vad behöver ändras till nästa gång?

-