Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska - skriva text

Skapad 2012-02-01 15:19 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Grundskola 6 – 9 Engelska
Time to write a story!

Innehåll

 

När vi nu tränat in oregelbundna verb samt repeterat olika tempusformer är det dags att använda dina kunskaper. Du ska nu få skriva en kortare novell på engelska inom valfritt ämne. Arbeta så här:

 1. Tankekarta ska skrivas. När du är klar, visas den för mig.
 2. Starta skrivandet
 3. Första responsen- den här gången är det en kamratrespons ( ni får frågorna av mig separat)
 4. Fortsätt skriva
 5. Respons 2 ( av mig via google)
 6. Skriv klart och bearbeta om texten.
 7. Gå igenom din text igen med hjälp av min checklista. ( kommer separat)

Uppgifter

 • Här länkar du in din uppsats

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Bedömningmatris Engelska: skriva

Bedömningsmatris Engelska: Skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Genre
Texten håller sig endast till en liten del till ämnet.
Texten håller sig till viss del till ämnet.
Texten behandlar ämnet väl.
Texten behandlar ämnet mycket väl.
Struktur
Texten har för lite struktur. Innehållet blir svårförståeligt, inledning och avslutning saknas.
Texten har viss struktur. Saknar inledning eller avslutning.
Texten har klar struktur med inledning och avslutning.
Innehåll
Förmedlar ett innehåll som är för enkelt eller för kortfattat.
Innehållet är ganska kortfattat, men kan ändå bli intresseväckande, personligt och delvis utvecklat.
Innehållet är informativt, intressant och har ett brett perspektiv. Förklarar och ger en del exempel.
Texten är mycket innehållsrik och intressant. Beskriver, förklarar, diskuterar eller jämför.
Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden är inte alltid korrekt. Ofta svensk ordföljd.
Meningsbyggnaden är till stor del korrekt men enkel.
Meningsbyggnaden är korrekt och har en strävan efter variation.
Meningsbyggnaden är korrekt och varierad.
Grammatik
Texten är bara bitvis grammatisk korrekt. Stör läsningen.
Texten har vissa brister i tillämpningen av grammatiska regler. Stör till viss del läsningen.
Texten har få grammatiska fel som inte stör läsningen.
Texten har få eller inga grammatiska fel.
Vokabulär
-ordförråd
Använder ett enkelt begränsat ordförråd.
Använder ett relativt enkelt ordförråd men försöker variera sig.
Använder ett varierat ordförråd, till viss del anpassat till uppgiften.
Använder ett avancerat och varierat ordförråd som passar uppgiften.
Skrivregler
Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet. Försök till styckeindelning.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet. Styckeindelning finns.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet. Styckeindelningen är genomtänkt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: