Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och moral

Skapad 2020-11-22 10:11 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Vad är etik och moral? Vad är rätt och vad är fel? Under det här arbetsområdet kommer vi att lära oss olika etiska modeller samt ställa oss frågor om hur vi vill att vi ska agera och hur vi faktiskt agerar i olika situationer. Vi kommer att sätta oss in i olika mänskliga dilemman som vi skulle kunna hamna i och utifrån dessa diskutera och väga hur vi själva skulle ha agerat i en sådan situation.

Innehåll

SYFTE

Under detta arbetsområde ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • Kunna resonera och argumentera kring frågeställningar och ställningstaganden.
 • Använda etiska begrepp
 • Kunna tolka och använda etiska modeller

 

ARBETSSÄTT

Vi har gemensamma genomgångar om etiska modeller och dilemman. Vi läser i häftet tillsammans och individuellt. Vi kommer att diskutera i grupp och tillsammans i helklass om etiska modeller och dilemman.

Tänk på att det finns många olika perspektiv att se på ett dilemma. Det behöver inte finnas ett rätt och fel svar på alla frågor, utan många dilemman kan ha flera olika svar som är rätt. Det viktiga är att du visar på vilket sätt ditt svar skulle passa, genom att ge exempel som stödjer ditt resonemang.

 

BEDÖMNING

I provet visar du din kunskap att:

 • använda etiska modeller och begrepp
 • resonera och argumentera om ett etiskt dilemma.

 

 

 

Uppgifter

 • Övning etiskt dilemma

 • Etiska teorier

 • Texthäfte

 • Etiska modeller

 • Butikskontrollanten

 • Etiska modeller

 • Etiska modeller

 • Öva begrepp - quizlet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
  Re  7-9
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
  Re  7-9

Matriser

Re
Religion LGR 11 år 7 -9

Betyget E
Betyget D
Betyget C
Betyget B
Betyget A
Etik
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang samt kan se och argumentera kring frågor ur olika perspektiv.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang samt kan se och argumentera väl kring frågor ur olika perspektiv.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang samt kan se och argumentera nyanserat kring frågor ur olika perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: