Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2020-11-22 12:39 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Geometri är ett område inom matematiken där det är enkelt att koppla det abstrakta till det konkreta
Grundskola 9 Matematik
Geometri är ett område inom matematiken där det är enkelt att koppla det abstrakta till det konkreta. I det här kapitlet behandlas främst volymbegreppet.

Innehåll

Mål

I det här arbetsområdet får eleverna lära sig

 •  vad volym är för något,
 •  ge namn på och känna igen olika rymdgeometriska kroppar,
 •  använda olika enheter för volym,
 •  beräkna volymen för rätblock, cylindrar, prisma, kon och pyramid,
 •  beräkna arean av en begränsningsyta,
 •  förstå area- och volymskala,
 •  förstå och räkna med likformighet

Syftet

Syftet med undervisningen är att..

 • eleverna ska få förståelse för volymbegreppet,
 • eleverna ska få förståelse för olika volymenheter,
 • eleverna ska få förståelse för hur de kan lösa problem med volym.

Undervisningen- Hur?

Eleverna kommer att få:

 • genomgångar i grupp och individuellt
 • arbeta enskilt
 • arbeta i grupp
 • konstruera olika kroppar

 

Planering för kap 3

VECKA

KAPITEL  / MOMENT

 LÄXA

 Extra

 (Måste göras)

48

Kapitel 3 :

Geometri

Rymd geometriska kroppar

 

Genrepet sidan:148-149

49

Volymenheter, rita ett rätblock , Volymen av ett rätblock

9

 

50-51

Olika kroppars volym, spetsiga kroppar

10

 

2-3

Skala, likförmighet

11

 

6

Diagnos: (se verktigslåda s:266-269) Röd kurs: likformighet,

problemlösning med klotets volym

12

 

7

problemlösning med Pythagoras sats

 

 

8

 

Prov 3

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
MATEMATIK kunskapskrav åk 9, Kunskapsstaden Helsingborg

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 9.
 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
E
C
A
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: