Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysikens fenomen F-3

Skapad 2020-11-22 12:39 i Fjällbacka Skola Tanum
Fysikaliska fenomen.
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Varför trillar något ner i marken när man släpper det? Vad är det som gör att lampan lyser? Vad är ljud för något? Vi kommer under detta område att se filmer om fysikens olika fenomen. Du kommer få lära dig mer om bland annat elektricitet, magnetism, tyngdkraft och friktion. Du kommer även få se dina lärare göra kortare teatrar för att introducera dessa olika delar inom fysiken. Arbetet kommer dokumenteras på din iPad.

Innehåll

Mål

 • få en inblick i fysikens olika fenomen.
 • träna sig i att återberätta om någon av fenomenen. 
 • kunna koppla några av fenomenen mellan skillnader i tid:
  Hur var det innan man upptäckte fenomenet och hur har det förändrats efter? 

 

Undervisning

 • lärar-rollspel för att introducera olika fenomen. 
 • lektioner baseras på Filmserien NO-tv på Mediapoolen. 
 • gemensamt hämta information från filmer, böcker och andra digitala hjälpmedel.  
 • bearbeta information gemensamt, i mindre grupper och enskilt. 
 • dokumentera vårt arbete med hjälp av Bookcreator.
 • redovisa våra kunskaper utifrån olika förutsättningar. 
 • praktiskt arbete kring olika fenomen i klassrummet eller vår lärmiljö. 

 

Bedömning

Åk 1-3: Kunna berätta om någon/några olika fysikaliska fenomen och jämföra skillnaden på dåtid och nutid.  

Åk 3:    Du kommer bedömas utifrån hur du muntligt eller skriftligt klarar nedanstående: 

 •  redogöra för några olika fysikaliska fenomen.
 •  ge exempel på skillnader innan fenomenet upptäcktes och vilka fördelar nackdelar som finns. 
 •  använda och förstå ord och begrepp som har med de olika fenomenen att göra.
 •  utföra olika enkla experiment.

 

Centrala begrepp / nyckelord

Fenomen, Elektricitet, Magnetism, Ljus, Ljud, Friktion, Tyngdkraft, Balans, Jämnvikt, Densitet, Luft, Fastform, Gasform, Flytande.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: