Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra år 8

Skapad 2020-11-22 13:05 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Matte Direkt år 8, kap.3 Algebra
Grundskola 8 Matematik
Inom algebra använder man bokstäver och symboler för att förenkla och lösa problem. Algebran är ett eget område inom matematiken, men också ett hjälpmedel inom många matematiska och naturvetenskapliga områden. Med hjälp av algebra kan man förutspå väder, skicka upp satelliter runt jorden och konstruera avancerade datorer. I detta kapitel kommer du att använda symboler för att tolka vardagliga situationer och lösa problem. Du kommer också att lära dig mer om mönster, ekvationer och problemlösning.

Innehåll

Mål

Förekommande begrepp som du ska lära dig:

 • Algebra 
 • Numeriska uttryck
 • Algebraiska uttryck
 • Variabel
 • Förenkla
 • Aritmetisk talföljd
 • Geometrisk talföljd 
 • Formel
 • Mönster
 • Likhet
 • Ekvation
 • Obekant
 • Prövning

Arbetsgång

 • Genomgångar, diskussioner och spel i grupp och individuellt.
 • Enskilt och parvis arbete i Matte Direkt, kap.3
 • Diagnos
 • Skriftligt prov

Planering för kap 3 :

VECKA

KAPITEL  / MOMENT

 LÄXA

48

Algebra: utryck med variabler, uttryck med parenteser.

 

49

Multiplikation med parentes, Ekvationslösning

9

50-51

Lös med hjälp av ekvation, Mönster och uttryck

Diagnos

10

2

Rödkurs : Räkna mer med parenteser,

11

3

Repetition

Prov 3

 

Bedömning

 • Bedömningen avser din förmåga att använda ditt matematiska kunnande för att tolka och hantera olika slag av uppgifter och situationer, reflektera över och tolka dina resultat samt bedöma deras rimlighet.
 • Självständighet och kreativitet är viktiga bedömningsgrunder liksom klarhet, noggrannhet och färdighet.
 • En viktig aspekt av kunnandet är din förmåga att uttrycka dina tankar muntligt och skriftligt med hjälp av det matematiska symbolspråket.
 • Din förmåga att välja lämplig metod vid problemlösning.
 • Din förmåga att följa, förstå och pröva matematiska resonemang.
 • Din förmåga att skriftligt redovisa dina tankegångar.
 • Din förmåga att muntligt följa och delta i diskussioner och genomgångar.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: