Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - åk 6

Skapad 2020-11-22 13:31 i Vessigebroskolan Falkenberg
Grundskola 6 Teknik
Vi utvecklar oss i att dokumentera med hjälp av skisser. Vi tittar på teknik runt omkring oss och funderar på hur det fungerar och vilka enkla maskiner som samverkar i dem. Vi diskuterar hur tekniken har utvecklats över tid.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

- dokumentera, med hjälp av skisser och texter.

- använda teknikens begrepp och uttrycksformer (tex skisser)

- fundera över (analysera) hur tekniken har förändrats över tid

 

Bedömning - vad och hur

Jag ser hur väl du gör dina skisser.

Jag lyssnar hur du använder begrepp i samtal och ser hur du använder begrepp i dina skriftliga uppgifter.

Jag ser och hör hur du resonerar kring hur tekniken har förändrats över tid ( i skriftliga uppgifter och muntliga diskussioner i par och helklass)

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

- läsa texter

- se på filmer

- diskutera

- göra arbetsuppgifter (i par och enskilt)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  C 6
 • Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
  Tk  C 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
  Tk  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: