Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2020-11-22 13:42 i Racklöfska skolan Åre
Planeringen utgår ifrån Puls Historia. Medeltiden-hur folk levde i Norden Medeltiden-kungarna och krigen
Grundskola 5 Historia
Vi kommer att läsa om hur det var att leva på medeltiden i Sverige. Bland annat om sjukdomar, magi och mirakel, lag och ordning, ståndsamhället och hur det var ute i världen. Vi kommer även att läsa om kungar och krig. Hur man valde kung, de olika kungarna och hur de stred om makten, om handel och Kalmarunionen samt Stockholms blodbad.

Innehåll

Förväntat resultat

Du ska kunna besvara frågorna:

 • Vart tog vikingarna vägen när medeltiden började?

 • Varför kallas perioden för medeltiden?

 • Vilka var orsakerna till att Norden blev kristnat och vad fick det för konsekvenser?

 • Vem/vilka hade makt och på vilket sätt?

 • Vilka konflikter fanns inom Sverige och runt Östersjön och varför?

 • Vilka likheter och skillnader finns mellan vikingatid och medeltid?

 • Hur kan vi veta något om perioden? Kan vi lita på källorna?

 

Examinationsuppgifter

 • Ett Kahoot där eleverna skapar frågor utifrån de förväntade resultaten.
 • En skriftlig och en muntlig intervju av en historisk person. 

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån:

 • Den fakta som du har lärt dig kring medeltiden.
 • Din förmåga att se likheter och skillnader mellan att leva på medeltiden och vikingatiden.
 • Hur du kan berätta och jämföra levnadsvillkor för de olika samhällsgrupperna adel, präster, borgare och bönder.
 • Hur väl du kan samla information kring en historisk person samt hur du funderar kring dennes liv i relation till nutiden.
 • Hur väl du kan tolka fakta från olika källor.

Undervisning

- läsa utvalda faktatexter i böckerna "Koll på historia" och även "Puls historia". Vi kommer bingla och kollegialt arbeta med att svara på frågor och lära oss begrepp.

- titta på "Med Ahmed i medeltiden", 

- lyssna på delar av boken "Flcikornas historia"

- Titta på två filmer från Medix produktion kring medeltiden (Medeltiden- kungar, drottningar och kampen om makten och Medeltiden - människor och liv)

- Söka fakta i olika böcker och internet kring en historisk person. Använd mallen som finns i lärarhandledning i Puls Historia (porträtt).

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: