Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ett land i Latinamerika

Skapad 2020-11-22 15:30 i Solskiftesskolan Österåker
Grundskola F Moderna språk - språkval
Hur mycket vet du om länderna i Latinamerika? Kanske inte så mycket. Därför ska du nu få möjligheten att få ta reda på lite mer intressanta fakta om ett av länderna som du tycker verkar spännande.

Innehåll

Spanska, år 2020/2021, Solskiftesskolan

 

Varför ska du lära dig om Latinamerika?

Vi läser om Latinamerika för att du ska lära dig att förstå hur det kom sig att spanskan talas av de allra flesta invånarna där. Du ska också lära dig hur människorna i Latinamerika lever och hur dessa länder ser ut och fungerar.

Vad ska du lära dig under det här avsnittet?

 • Landets flagga
 • Karta över landet
 • Huvudstad och ett par andra viktiga städer
 • Antal invånare
 • Valutan i landet
 • Några kända maträtter
 • Någon populär sport
 • Musik som finns i landet 
 • Någon känd person från landet
 • En viktig händelse
 • Några andra intressanta fakta om landet

Hur ska vi lägga upp undervisningen?

Vi kommer att söka information på nätet och i olika texter. Uppgiften kommer att ligga i Google Classroom med alla instruktioner. Skulle du missa någon lektion är det där du tittar.

Hur kommer du att examineras?

Jag kommer att bedöma ert bildspel med texter som ni gör om landet. Se kunskapskraven för information om vad som ska bedömas.

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  E 9
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  C 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  C 9
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  C 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  A 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  A 9
 • Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  A 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  M2  C 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: