Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tallbarrsundersökning

Skapad 2020-11-22 15:24 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Biologi
Övning i Naturvetenskapligt arbetssätt.

Innehåll

Mäta medelvärde och medianvärde på tallbarr från två olika tallar. 

Matriser

Bio
Tallbarrsundersökning

Otillräckliga kunskaper
Insats krävs
E-kvalitet
Du har formulerat en enkel hypotes.
C-kvalitet
A-kvalitet
Hypotes
Du kan ge förslag på en hypotes eller frågeställning.
Du har inte formulerat någon hypotes.
Du har formulerat en enkel hypotes.
------------
-----------
Genomföra en undersökning
Kunna följa och utföra en instruktion. Dokumentera och sammanställa resultatet inkl. beräkningar.
Du har inte med något resultat, eller uppvisar brister.
Du har utfört en undersökning med godtagbart resultat. Du har mätt tallbarrens längd, försökt sammanställa ditt resultat, bearbetat dina mätvärden och försökt räknat ut medel- och medianvärde. Någon mindre detalj kan saknas som enhet eller tydlig uträkning.
Du har utfört en undersökning med gott resultat. Du har mätt tallbarrens längd, sammanställt ditt resultat, bearbetat dina mätvärden och räknat ut medel. och medianvärde. Du har med rätt enheter och tydliga och korrekta uträkningar.
----------
Slutsats och diskussion
Du drar slutsatser utifrån hypotesen och resultatet. Du diskuterar eventuella likheter och skillnader i både resultat, metod och andra påverkansfaktorer.
Du har inte visat att du kan dra någon slutsats utifrån ditt och andras resultat. Du har inte med någon diskussion om resultat och metod.
Du kan dra en enkel slutsats utifrån ditt och andras resultat. Du diskuterar någon likhet och skillnad i resultat och metod med enkla resonemang.
Du kan dra en utförlig slutsats utifrån ditt och andras resultat. Du diskuterar flera likheter och skillnader i resultat och metod samt andra påverkansfaktorer med välgrundade resonemang.
-------------
Felkällor och förbättringsförslag.
Du har inte med någon felkälla eller förbättringsförslag.
Du anger en enkel och uppenbar felkälla. Du har inte med något förbättringsförslag.
Du anger flera felkällor. Du har med något förbättringsförslag.
Du anger flera felkällor. Du har med förbättringsförslag som du motiverar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: