Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fö7 Algebra med fokus ht20

Skapad 2020-11-22 16:37 i Förslövs skola F-9 Båstad
I detta arbetsområdet diskutera vi upp algebra.
Grundskola 7 – 9 Matematik
Ett av de kraftfullaste matematiska verktyget som finns när det gäller att lösa problem, förklara begrepp, resonera och kommunicera är algebra eller bokstavsräkning. Vi ska nu börja lära oss språket och använda det när vi diskuterar modeller för situationer i vardagen. FOVEA är en akronym för Formulera, Omarrangera, Värdera, Ekvationslösa och Analyser matematisk uttryck och beskriver områdena vi arbetar utifrån. 

Innehåll

Omfattning:

Prioriteringsreglerna, begreppen variabel och konstant, tolka och skriva uttryck med variabler och konstanter det vill säga numeriska och algebraiska uttryck, förenkla och beräkna värdet av numeriska och algebraiska uttryck, använda formler och byta subjektet i en formel och slutligen metoder för att lösa ekvationer.

Akronymen FOVEA sammanfattar arbetsgången vid användning av algebra: F - Formulera, O - omarrangera (förenkla, faktorisera), V - värdera uttryck, E - ekvationslösa och A - Analysera dina svar (rimlighet) eller Använd algebra.

Not: FOVEA kallas också för Gula fläcken och är det område i ögats näthinna där du ser som allra skarpast eller tydligast. Och algebra är kanske matematikens skarpaste verktyg. 

Målsättning:

Målsättningen med arbetsområdet är att du på egen hand efteråt ska kunna...

- förklara vad begreppen variabel, konstant, numeriska och algebraiska uttryck är för något,

- förklara vad som skiljer uttrycksformerna uttryck - formel - ekvation åt dvs vilka syften de olika har,

- förklara begreppen Vänster Led (VL) och Höger Led (HL) i en ekvation,

- förklara vad ett påstående eller ekvation är och begreppen sant och falskt,

- förklara vad subjektet är i en formel,

- förklara huvudprincipen för ekvationslösning och att ekvationer är ett exempel på perspektivbyte,

- formulera dig med hjälp av meningsfulla uttryck, ekvationer, likheter och formler (uttrycksformer)

- kunna omarrangera, omformulera och förenkla de olika uttrycksformerna (se ovan)

- lösa ekvationer och ändra på formlers subjekt,

- använda uttrycksformerna för att testa sanningshalten i lösningar, påståendena och modeller,

- generalisera mönster.

...åtminstone fram till slutet av årskurs 9.

 

Krav: 

Du ska på egen hand kunna...


- förklara vad begreppet variabel och konstant samt uttryck är för något,

- kunna känna igen en ekvation,

- redogöra för huvudprincipen när man löser ekvationer

- ha förmågan att använda någon metod för att lösa ekvationer

 

...fram till slutet av årskurs 9.

 

Undervisning:

Vi kommer att arbeta med läroboken och med andra uppgifter genom enskilt arbete, diskussioner i helklass och parvis. 

Vi kommer att använda gemensamma genomgångar med miniwhiteboards, pararbete och enskilt arbete,

Vi övar vår förmåga att kommunicera och föra och följa matematiska resonemang genom att ha klassrumsdiskussioner.

Bedömning:

Bedömning sker genom klassrumsobservationer, inlämnade arbeten med möjlighet till stöd (t.ex. genom möjlighet att diskutera med kompisar) och utan stöd (t.ex. diagnos och prov).

 

Resurser:

Här hittar du några förslag på länker som du kan titta på för att öka din förståelse, få nya perspektiv eller repetera kunskaper du glömt.

Vad är algebra?

Förenkla algebraiska uttryck

Multiplicera och utveckla parenteser

Konjugatregeln och Kvadreringsregeln

Faktorisera uttryck

Ekvationslösning

Lösa enkla ekvationer

Räkna med negativa tal

 

Uppgifter

 • INLÄMNINGSPLATS Prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: