Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min julsaga

Skapad 2020-11-22 17:22 i Lendahlsskolan Alingsås
Grundskola 1 Svenska som andraspråk Bild Svenska
Nu när julen närmar sig kommer vi att arbeta med julsagor! Du kommer att få höra många spännande sagor, få möjlighet att lära dig om hur sagor är uppbyggda och skriva egna sagor. Vi kommer först att läsa upp sagorna för varandra och sedan får barnen i F-klass låna våra sagor.

Innehåll

Elevdel

Ämne:Svenska, Bild

Arbetsområde: ”Julsagor”

Konkreta mål: Du ska efter avslutat arbetsområde ha utvecklat din förmåga att...

 • kunna berätta om några av de saker som är typiska för en sagotext.
 • kunna använda dig av några saker som är typiska för en sagotext i ditt eget skrivande.
 • skriva en saga där man tydligt kan se de olika delarna: beskrivning av huvudpersonen, problem, lösning och slut.
 • rita bilder som passar till innehållet i dina texter.

Bedömning: Vad som kommer att bedömas och hur du ska visa dina kunskaper.

 • Din förmåga att muntligt kunna berätta om några saker som kännetecknar en saga.
 • Att du kan använda dig av några saker/ord som är typiska för en saga i dina egna texter.
 • Din förmåga att skriva en egen julsaga som innehåller en beskrivning av huvudperson, problem, lösning och slut.
 • Att du kan rita bilder som passar till innehållet i dina texter.

Undervisning: För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna...

 • Arbeta utifrån den så kallade "cirkelmodellen":
 1. Vi tittar på film, läser och lyssnar till olika sagor. Vi bygger upp en ordbank med ”jul -och sagoord” t ex tomte, julafton, julgröt, gott, ont, elak, snäll, magi, förvandla osv.
 2. Vi tittar på sagotexter för att få förebilder (se hur de är uppbyggda och vad som är typiskt för just sagor).
 3. Vi skriver och bygger upp sagor gemensamt.
 4. Ni skriver sagor på egen hand och ritar bilder till. 
 • Arbeta med sagans olika delar:
 1. huvudperson
 2. problem
 3. lösning
 4. slut
 • Vi presenterar/läser de färdiga julsagorna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: